Translation status

2,852 Strings 84% Translate
40,861 Words 83%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 8 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 78% 152 2,481 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 1 7 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 3 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 9 26 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 29 132 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 73% 43 478 3 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 239 3,804 26 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 19 222 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 103 2,021 10 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 74% 84 2,081 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 15 84 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 84% 31 435 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 86% 46 626 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 43 309 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 282 7,513 22 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 17 452 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 310 4,208 237 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 79% 6 60 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 74% 405 5,326 19 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 245 5,472 15 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 86% 1,027 17,533 62 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 219 1,921 22 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 82% 175 1,938 8 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 6 24 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 29 598 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 33% 251 3,714 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 79 2,288 17 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 81% 1,045 15,994 44 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 33 783 4 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 7 94 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 17 89 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/shared/guideCatalan

Committed changes 10 days ago
<link href="text/shared/guide/qrcode.xhp" name="Codi QR">Codi QR</link>
10 days ago
<bookmark_value>codi QR</bookmark_value>
10 days ago
Codi QR
10 days ago
<link href="text/shared/01/02230000.xhp" name="Canvis - R▸ Enregistrea">Canvis - R▸ Enregistrea</link>
11 days ago
<link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Ortografia">Ortografia</link>
11 days ago
<bookmark_value>llengües; selecció per al text</bookmark_value><bookmark_value>documents; llengües</bookmark_value><bookmark_value>caràcters; selecció de la llengua</bookmark_value><bookmark_value>estils de caràcter; selecció de la llengua</bookmark_value><bookmark_value>text; selecció de la llengua</bookmark_value><bookmark_value>estils de paràgraf; llengües</bookmark_value><bookmark_value>dibuixos; llengües</bookmark_value><bookmark_value>opcions per defecte; llengües</bookmark_value><bookmark_value>verificació ortogràfica; llengües per defecte</bookmark_value><bookmark_value>ortografia; llengües per defecte</bookmark_value><bookmark_value>diccionaris, vegeu també llengües</bookmark_value>
11 days ago
Quan veieu el document d'etiquetes, és recomanable que habilitactiveu temporalment l'opció <item type="menuitem">Visualitza - Noms dels camps</item>. Així, els camps es mostren d'una manera més visible, per tal que pugueu organitzar i editar el contingut de les etiquetes més fàcilment.
11 days ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/guideCatalan

New string to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,852 40,861 340,831
Translated 84% 2,401 34,256 285,616
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 24 54 464

Last activity

Last change March 18, 2020, 1:32 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year