Translation status

708 Strings 78% Translate
10,553 Words 76%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 8 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 1 7 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 84% 451 6,605 24 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 3 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 9 26 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 29 132 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 73% 43 478 3 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 239 3,804 26 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 19 222 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 103 2,021 10 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 74% 84 2,081 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 15 84 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 84% 31 435 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 86% 46 626 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 43 309 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 282 7,513 22 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 17 452 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 310 4,208 237 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 79% 6 60 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 74% 405 5,326 19 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 245 5,472 15 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 86% 1,027 17,533 62 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 219 1,921 22 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 82% 175 1,938 8 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 6 24 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 29 598 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 33% 251 3,714 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 79 2,288 17 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 81% 1,043 15,992 44 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 33 783 4 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 7 94 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 17 89 Translate
Committed changes 10 days ago
<bookmark_value>fondos; cambiarnvi</bookmark_value><bookmark_value>patrones de diapositivas; cambiardiapositives mestres; canvi del fondos</bookmark_value><bookmark_value>patrones de páginas; cambiaràgines mestres; canvi dels fondos</bookmark_value><bookmark_value>diapositivaes;cambiarnvi dels fondos</bookmark_value><bookmark_value>páàginaes;cambiarnvi dels fondos</bookmark_value>
10 days ago
Si así lo desea, puede utilizar la barra de herramientaho voleu, podeu fer servir la barra d'eines <emph>Escala</emph> <image id="img_id3151172" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151172">Iconoa Escala</alt></image> parer a cambnviar la 'ampliación de la vistaualització de laes diapositivaes.
10 days ago
Committed changes 2 weeks ago
És possible modificar el color o l'emplenament de fons de la pàgina actual o de totes les pàgines del document. Per a un emplenament del fons, podeu fer servir un ombreig, un degradat o una imatge de mapa de bits.
2 weeks ago
Podeu canviÉs possible modificar el color de fons o l'emplenament de fons de la diapositiva actual o de totes les diapositives del document. Per a un emplenament del fons, podeu utilitzar un ombreig, un degradat o una imatge de mapa de bits.
2 weeks ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">A la vista Normal, feu clic a l'opció Defineix la imatge de fons per a la diapositiva del menú contextual d'una diapositiva per a seleccionar un fitxer de mapa de bits. Aquest fitxer s'utilitzarà com a imatge de fons.</ahelp>
2 weeks ago
Si voleu canviar l'emplenament de fons de totes les diapositives, trieu <menuitem>Visualitza ▸ Diapositiva mestra</menuitem>. Per a canviar l'emplenament d'una única diapositiva, trieu <menuitem>Visualitza ▸ Normal</menuitem>.
2 weeks ago
<variable id="background"><link href="text/simpress/guide/background.xhp" name="Cambiar el rellnvi de l'emplenamenot del fondos de la diapositiva">Cambiar elnvi de l'emplenament de fondos de la <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">diapositiva</caseinline><defaultinline>páàgina</defaultinline></switchinline></link></variable>
2 weeks ago
<variable id="background"><link href="text/simpress/guide/background.xhp" name="Cambiar el relleno del fondo de la diapositiva">Cambiar el fondo de la <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">diapositiva</caseinline><defaultinline>página</defaultinline></switchinline></link></variable>
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 708 10,553 84,138
Translated 78% 556 8,072 62,567
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 3 78

Last activity

Last change March 18, 2020, 2:08 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year