Translation status

974 Strings 100% Translate
12,638 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 18 132 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 2 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 22 393 17 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 2 22 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 1 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 17 88 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 4 136 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 44 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 44 692 185 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 13 173 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 7 212 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 354 2,468 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 9 78 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 7 74 1 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 2 21 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 107 1,239 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 19 440 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/schart/01.po
Translation file bg/helpcontent2/source/text/schart/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/schart/01Bulgarian

Committed changes 2 months ago
Ако имате няколко серии от данни за цени, можете да ги подредите чрез бутоните със стрелки нагоре и надолу. Редът определя подреждането в диаграмата. Направете същото с данните за обем на транзсакциите. Не можете да разменяте сериите с цени и тези с обеми.
2 months ago
В областта <emph>серии от данни</emph> area on the left side of the dialog, you can organize the data series of the actual chart. A stock chart has at least one data series containing the prices. It might have a second data series for transaction volumeв лявата страна на диалоговия прозорец можете да организирате сериите от данни на текущата диаграма. В борсовата диаграма има поне една серия от данни, съдържаща цени. Може да има и втора серия данни, за обема на трансакциите.
2 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/schart/01Bulgarian

Committed changes 4 months ago
b = INTERCEPT(Data_Y ;DataДанни_Y ;Данни_X)
5 months ago
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да местите избрания запис в списъка нагоре или надолу. Това не променя реда на данните в таблицата източник, а само подреждането в диаграмата.
5 months ago
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да местите избрания запис в списъка нагоре или надолу. Така можете да превърнете серия от данни от колони в линия или обратно. Това не променя реда на данните в таблицата източник, а само подреждането в диаграмата.
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Разменя текущия ред със следващия над него.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Разменя текущата колона със следващата отляво.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid=".">Отваря диалоговия прозорец <emph>Таблица с данни</emph>, в който можете да редактирате данните за диаграмата.</ahelp>
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 974 12,638 93,613
Translated 100% 974 12,638 93,613
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2020, 11:40 p.m.
Last author Mihail Balabanov

Activity in last 30 days

Activity in last year