English Bulgarian
currency unit валутна единица
event manager диспечер на събитията
gigibit gigibit
keyword argument аргумент с ключова дума
return value върната стойност
substring подниз