Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LibreOffice UI – 6.3 Some of the components within this project have alerts. 488 Browse
LibreOffice UI - master Some of the components within this project have alerts. 445 1 1 Browse
LibreOffice Help – 6.3 99% 99% 213 1,977 914 7 Browse
LibreOffice Help – 6.4 904 Browse
LibreOffice Online Browse
website 2 Browse
Impress Remote 97% 4 Browse
LibreOffice Help - master 98% 98% 696 6,405 588 Browse
LibreOffice UI – 6.4 Some of the components within this project have alerts. 495 Browse
Language code cs
Text direction Left to right
Plural: Default plural 653 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
Want your chapter titles to always begin a page? Edit Heading1 (paragraph style) ▸ Text Flow ▸ Breaks and check Insert ▸ Page ▸ Before.
Přejete si mít názvy kapitol vždy na začátku stránek? Otevřete Nadpis1 (styl odstavce) ▸ Tok textu ▸ Zalomení a zaškrtněte Vložit ▸ Stránka ▸ Pred.
3 hours ago
None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / sc/messagesCzech

Committed changes 4 hours ago
<bookmark_value>RAND function</bookmark_value><bookmark_value>random numbers;between 0 and 1</bookmark_value>
<bookmark_value>RAND</bookmark_value><bookmark_value>náhodná čísla;mezi 0 a 1</bookmark_value>
6 hours ago
<input>=RANDBETWEEN.NV(A1;30)</input> returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.
<input>=RANDBETWEEN.NV(A1;30)</input> vrátí nepřepočítávané celé číslo mezi hodnotou buňky A1 a 30. Funkce se však přepočítá, kdykoliv se změní obsah buňky A1.
6 hours ago
<input>=RANDBETWEEN.NV(20;30)</input> returns a non-volatile integer between 20 and 30.
<input>=RANDBETWEEN.NV(20;30)</input> vrátí číslo mezi 20 a 30, které se při přepočítání nezmění.
6 hours ago
Returns an non-volatile integer random number between integers <emph>Bottom</emph> and <emph>Top</emph> (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing <keycode>F9</keycode>. However, the function is recalculated when pressing <keycode>F9</keycode> with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, and when <emph>Top</emph> or <emph>Bottom</emph> are recalculated.
Vrátí náhodné celé číslo, které se po přepočítání nezmění, a to mezi mezemi <emph>Od</emph> a <emph>Do</emph> (uzavřený interval). Přepočítání nastává při nové vstupní události nebo při stisknutí klávesy <keycode>F9</keycode>. Výjimkami, kdy se i tato funkce přepočítá, jsou stisknutí klávesy <keycode>F9</keycode>, když se kurzor nachází na buňce obsahující funkci, při otevření souboru a při přepočítání hodnot <emph>Od</emph> nebo <emph>Do</emph>.
6 hours ago
RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)
RANDBETWEEN.NV(Od; Do)
7 hours ago
<ahelp hid="HID_FUNC_RANDBETWEEN_NV">Returns an non-volatile integer random number in a specified range.</ahelp>
<ahelp hid="HID_FUNC_RANDBETWEEN_NV">Vrátí náhodné celé číslo ze zadaného intervalu, které se po přepočítání nezmění.</ahelp>
7 hours ago
RANDBETWEEN.NV
RANDBETWEEN.NV
7 hours ago
<bookmark_value>random numbers non-volatile; between limits</bookmark_value><bookmark_value>RANDBETWEEN.NV function</bookmark_value>
<bookmark_value>náhodná čísla;neměnící se, v mezích</bookmark_value><bookmark_value>RANDBETWEEN.NV</bookmark_value>
7 hours ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year