User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/02Catalan

New strings to translate 11 days ago
Resource update 11 days ago
<ahelp hid=".">Select to display the first page on the right side in the print preview.</ahelp> If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.
<unk>GA ahelp hid=".">Seleccionaeu per a mostrar la primera pàgina del costat dret a la vista prèvia d'impressió.</ahelp> sSi no està seleccionada, la primera pàgina es mostrarà al costat esquerre de la vista prèvia.
3 weeks ago
<image src="cmd/sc_showtwopages.png" id="img_id3151170" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151170">Icon Two Pages Preview</alt></image>
Icona <image src="cmd/scshowtwopages.png" id="imgid3151170" width="1cm" height="1cm"><alt id="altid3151170"> 2 Pages pIcona Previsualització a dues pàgines</alt></image>
3 weeks ago
<ahelp hid=".uno:StatePageNumber">The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.</ahelp>
<unk>GA ahelp hid=".uno:StatePageNumber">El número de pàgina actual es mostra en aquest camp de la barra d'estat. Un clic obre «AnarVes a la pàgina» amb el qual podeu navegar en pel document. Un clic dret mostra totes les adreces d'interès en els marcadors del document. Feu clic en una adreça d'interès marcador per a col·locar el cursor de text aen la ubicació de l'adreça d'interèsl marcador.</ahelp>
3 weeks ago
Page Number
Número de pàgina
3 weeks ago
<image src="cmd/sc_numberingstart.png" id="img_id3145089" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145089">Icon Restart Numbering</alt></image>
Icona <image src="cmd/scnumberingstart.png" id="imgid3145089" width="1cm" height="1cm"><alt id="altid3145089">Icona Reinicia la numeració</alt></image>
3 weeks ago
<image src="cmd/sc_movedownsubitems.png" id="img_id3156377" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156377">Icon Move Down with Subpoints</alt></image>
Icona <image src="cmd/scmovedownsubitems.png" id="imgid3156377" width="1cm" height="1cm"><alt id="altid3156377">Icona Mou avall amb subpunts</alt></image>
3 weeks ago
<image src="cmd/sc_moveupsubitems.png" id="img_id3156375" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156375">Icon Move Up with Subpoints</alt></image>
Icona <image src="cmd/scmoveupsubitems.png" id="imgid3156375" width="1cm" height="1cm"><alt id="altid3156375"> Icona Mou amunt amb subpunts</alt></image>
3 weeks ago
<image src="cmd/sc_removebullets.png" id="img_id3145083" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145083">Icon Numbering Off</alt></image>
Numeració d'icones <image src="cmd/scremovebullets.png" id="imgid3145083" width="1cm" height="1cm"><alt id="altid3145083">Numeració d'icones: desactivatda</alt></image>
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 422 3,768 34,441
Translated 88% 375 3,511 31,879
Needs editing 10% 45 217 2,223
Failing checks 1% 8 77 1,106

Last activity

Last change Jan. 2, 2021, 6:15 p.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity