User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/guideCatalan

New strings to translate 8 days ago
Resource update 8 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/guideCatalan

New strings to translate 13 days ago
Resource update 13 days ago
Select the object for which you want to define a border.
Seleccioneu l'objecte per al qual voleu definir una vora.
2 weeks ago
To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the <emph>Background Color</emph> dropdown button on the <emph>Formatting</emph> toolbar.
Per aplicar un color de fons a un paràgraf de text dins d'una cel·la poseu el cursor al paràgraf de text i després utilitzeu el botó desplegable <emph>Color de fons</emph> a la barra d'eines de <emph>Formatació <emph>.
2 weeks ago
To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the <emph>Background Color</emph> dropdown button on the <emph>Formatting</emph> toolbar.
Per aplicar un color de fons a un paràgraf de text dins d'una cel·la poseu el cursor al paràgraf de text i després utilitzeu el botó desplegable <emph>Color de fons <emph></emph> a la barra d'eines de <emph>Formatació <emph></emph>.
2 weeks ago
To apply a background color to cells, select the cells and use the <emph>Table Cell Background Color</emph> button dropdown on the <emph>Table</emph> toolbar.
Per aplicar un color de fons a les cel·les, seleccioneu-les i utilitzeu el menúbotó desplegable <emph>Color de fons de la cel·la de taula <emph>a la barra d'eines de la <emph>Taula <emph>.
2 weeks ago
To apply a background color to cells, select the cells and use the <emph>Table Cell Background Color</emph> button dropdown on the <emph>Table</emph> toolbar.
Per aplicar un color de fons a les cel·les, seleccioneu les cel·-les i utilitzeu el menú desplegable <emph>Color de fons de la cel·la de taula <emph>a la barra d'eines Taude la <emph>Taula </emph>.
2 weeks ago
Choose <menuitem>Table - Properties</menuitem>.
Trieu Taula <menuitem>Taula - Propietats</menuitem>.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,161 30,895 261,601
Translated 89% 1,940 26,925 223,430
Needs editing 8% 178 3,178 29,344
Failing checks 2% 54 990 13,214

Last activity

Last change Jan. 9, 2021, 6:10 p.m.
Last author AssumptaAn

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity