Translation status

5,666 Strings 78% Translate
58,645 Words 70%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 208 2,880 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 50 239 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 10 224 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 145 2,362 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 15 177 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 256 4,019 43 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 844 10,161 178 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 25 223 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 464 7,246 36 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 5 190 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 159 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 18 447 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 9 122 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 108 2,206 24 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 81 1,980 5 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 9 71 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 297 7,873 22 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 435 6,013 22 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 283 6,215 20 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,534 22,169 62 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 293 2,266 31 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 69 1,515 10 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 107 1,015 19 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 48 1,248 2 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 66 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/shared/01Catalan

Committed changes 2 weeks ago
<ahelp hid=".">Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.</ahelp>
<ahelp hid=".">Feu-hi clic per a desfer l'últim canvi fet a la frase actual. Feu-hi clic de nou per a desfer el canvi anterior fet a la mateixa frase.</ahelp>
2 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/shared/01Catalan

Committed changes 2 weeks ago
Ensure that the <emph>Landscape</emph> or <emph>Portrait</emph> layout option set in the <emph>Printer Properties</emph> dialog matches the page format that you set by choosing <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><emph>Slide - Properties</emph></caseinline><caseinline select="DRAW"><emph>Page - Properties</emph></caseinline><defaultinline><emph>Format - Page</emph></defaultinline></switchinline>.
Assegureu-vos que l'opció de disposició <emph>Horitzontal</emph> o <emph>Vertical</emph> que s'hagi definit al diàleg <emph>Propietats de la impressora</emph> coincideixi amb el format de pàgina que hàgiu definit en triar <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><emph>Diapositiva ▸ Propietats</emph></caseinline><caseinline select="DRAW"><emph>Pàgina ▸ Propietats</emph></caseinline><defaultinline><emph>Format ▸ Pàgina</emph></defaultinline></switchinline>.
2 weeks ago
<ahelp hid="cui/ui/numberingformatpage/currencylb">Select a currency, and then scroll to the top of the <emph>Format</emph> list to view the formatting options for the currency.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/numberingformatpage/currencylb">Seleccioneu una moneda i aneu al començament de la llista <emph>Format</emph> per a visualitzar-ne les opcions de formatació.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Adds and removes digital signatures to and from your document. You can also use the dialog to view certificates.</ahelp>
<ahelp hid=".">Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar aquest diàleg per a visualitzar certificats.</ahelp>
2 weeks ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/01Catalan

New string to translate 2 weeks ago
None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/shared/01Catalan

Resource update 2 weeks ago
Committed changes 2 weeks ago
<ahelp hid=".uno:Bib/Mapping">Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the <emph>Data Source</emph> button on the record's <emph>Object</emph> bar.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Bib/Mapping">Permet acolorir els encapçalaments de columnes per als camps de dades d'una font de dades diferent. Per a definir una font de dades diferent per a la vostra empresa feu clic a l'enllaç d'inicibibliografia, feu clic en el botó <emph>Font de les dades</emph> de botó sobre el record's dela barra <emph>Objecte</emph> de cap barral registre.</ahelp>
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,666 58,645 499,654
Translated 78% 4,460 41,364 357,021
Needs editing 5% 316 3,711 29,316
Failing check 1% 73 606 7,090

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 8:10 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year