Translation status

977 Strings 99% Translate
12,742 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 78 855 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 96 485 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 14 240 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 54 1,089 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 2 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 14 125 5 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 179 2,618 44 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 23 246 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 9 30 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 623 6,841 136 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 72 1,304 80 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 216 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 98% 2 5 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 24 350 2 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 70 1,288 29 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 58 3 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 5 87 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 11 64 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 15 210 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 17 88 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 64 726 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 45 322 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 189 5,389 28 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 142 2 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 51% 14 152 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 9 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 153 1,897 32 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 100 1,686 32 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 10 76 59 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 206 1,284 24 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 47 685 18 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 20 242 8 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 16 70 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 61 807 8 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 6 43 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 62 682 54 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 152 9 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 40 344 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Resource update 2 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
<ahelp hid=".">Selects the separator between multiple text strings for the same object.</ahelp>
<ahelp hid=".">Vel skiljeteiknet for å skilja fleire tekststrengear i det same objektet.</ahelp>
3 weeks ago
Committed changes a month ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows the source range address from the second column of the Data Range list box. You can change the range in the text box or by dragging in the document. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the <emph>Select data range</emph> button.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Viser adressa for kjeldeområdet frå den andre kolonnen i lista <emph>Dover dataområde</emph>. Du kan endra området i tekstfeltet eller ved å dra med musa i dokumentet. Vel <emph>Vel dataområde</emph> i Calc for å forminska dialogvindauget og merkja området med musa.</ahelp>
a month ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows the source range address from the second column of the Data Range list box. You can change the range in the text box or by dragging in the document. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the <emph>Select data range</emph> button.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Viser adressa for kjeldeområdet frå den andre kolonnen i lista <emph>Dataområde</emph>. Du kan endra området i tekstfeltet eller ved å dra med musa i dokumentet. Vel <emph>Vel dataområde</emph> i Calc for å forminska dialogenvindauget og merkja området med musa.</ahelp>
a month ago
Committed changes a month ago
For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use <emph>Move Series Right</emph> to change the column order. Close the chart data table. Now use the <emph>Chart Type</emph> dialog to change to the stock chart variant.
For å laga eit nytt aksjediagram brukear du først eit søylediagram. Legg til kolonnane du treng og fyll inn dataa i den rekkjefølgja som er vist i eksempelet, men ikkje ta med kolonnar som ikkje trengst i den ønskte undertypen. Bruk <emph>Flytt serien til høgre</emph> for å endra rekkjefølgja på kolonnane. Lukk diagramdatatabellen. Opna dialogvindauget <emph>Diagramtype</emph> for å byta til aksjediagram.
a month ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/schart/01Norwegian Nynorsk

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 977 12,742 93,966
Translated 99% 968 12,620 93,173
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 11 335 2,129

Last activity

Last change July 8, 2020, 4:10 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year