Resource update a month ago
Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/04Norwegian Nynorsk

New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
Committed changes 4 months ago
If there are no text objects on the slide, or if you reached the last text object, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Dersom det ikkje er tekstobjekt i lysbiletet, eller dersom du har nådd det siste tekstobjektet, vert eit nytt lysbilete sett inn etter det gjeldande lysbiletet. Det nye lysbilete brukerar den same utforminga som det gjeldande lysbiletet.
4 months ago
Committed changes 5 months ago
White/Unwhite the screen
Skru av eller på kvit skjerm
5 months ago
Committed changes 6 months ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Cmd</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + Enter
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 239 1,273 13,075
Translated 97% 233 1,175 12,495
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 4 130

Last activity

Last change Dec. 12, 2020, 6:01 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity