Translation status

159 Strings 100% Translate
1,927 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 22% 282 4,614 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 16 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 186 1 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 63 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 14 125 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 56 491 25 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 38 154 4 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 433 5,417 62 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 29 227 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 33 764 87 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 7 99 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 3 17 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 23 495 11 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 95 1,217 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 62 695 27 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 536 6,339 62 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 178 1,024 13 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 101 13 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 109 1,269 20 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Translation file eu/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideBasque

Committed changes 8 months ago
The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice <emph>Base</emph> application, but also from <emph>any</emph> LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.
Inplementatutako makroek eskaintzen dituzten funtzionaltasunak sortzeko ideia Microsoft Access aplikaziotik hartu da. Makroak LibreOffice <emph>Base</emph> aplikaziotik deitzen dira batez ere, baina beste <emph>edozein</emph> LibreOffice dokumentutan ere (Writer, Calc...) erabil daiteke, datu-base bateko datuak atzitzeak zentzurik duenean.
8 months ago
<literal>LoadDialog</literal> function is stored in <literal>Tools.ModuleControls</literal> available from %PRODUCTNAME Macros and Dialogs.
<literal>LoadDialog</literal> funtzioa <literal>Tools.ModuleControls</literal> moduluan dago, '%PRODUCTNAME makroak eta elkarrizketa-koadroak' atalean.
8 months ago
<bookmark_value>programming examples for controls</bookmark_value> <bookmark_value>dialogs;loading (example)</bookmark_value> <bookmark_value>dialogs;displaying (example)</bookmark_value> <bookmark_value>controls;reading or editing properties (example)</bookmark_value> <bookmark_value>list boxes;removing entries from (example)</bookmark_value> <bookmark_value>list boxes;adding entries to (example)</bookmark_value> <bookmark_value>examples; programming controls</bookmark_value> <bookmark_value>dialog editor;programming examples for controls</bookmark_value> <bookmark_value>Tools;LoadDialog</bookmark_value>
<bookmark_value>kontroletarako programazio-adibideak</bookmark_value> <bookmark_value>elkarrizketa-koadroak;kargatzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>elkarrizketa-koadroak;bistaratzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>kontrolak;propietateak irakurtzea edo editatzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>zerrenda-koadroak;sarrerak kentzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>zerrenda-koadroak;sarrerak gehitzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>adibideak; kontrolak programatzea</bookmark_value> <bookmark_value>elkarrizketa-koadroen editorea;kontrolen programazio-adibideak</bookmark_value> <bookmark_value>tresnakTools;LoadDialog</bookmark_value>
8 months ago
<bookmark_value>programming examples for controls</bookmark_value> <bookmark_value>dialogs;loading (example)</bookmark_value> <bookmark_value>dialogs;displaying (example)</bookmark_value> <bookmark_value>controls;reading or editing properties (example)</bookmark_value> <bookmark_value>list boxes;removing entries from (example)</bookmark_value> <bookmark_value>list boxes;adding entries to (example)</bookmark_value> <bookmark_value>examples; programming controls</bookmark_value> <bookmark_value>dialog editor;programming examples for controls</bookmark_value> <bookmark_value>Tools;LoadDialog</bookmark_value>
<bookmark_value>kontroletarako programazio-adibideak</bookmark_value> <bookmark_value>elkarrizketa-koadroak;kargatzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>elkarrizketa-koadroak;bistaratzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>kontrolak;propietateak irakurtzea edo editatzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>zerrenda-koadroak;sarrerak kentzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>zerrenda-koadroak;sarrerak gehitzea (adibidea)</bookmark_value> <bookmark_value>adibideak; kontrolak programatzea</bookmark_value> <bookmark_value>elkarrizketa-koadroen editorea;kontrolen programazio-adibideak</bookmark_value> <bookmark_value>tresnak;LoadDialog</bookmark_value>
8 months ago
The calling mechanism for personal or shared Python scripts is identical to that of embedded scripts. Library names are mapped to folders. Computing %PRODUCTNAME user profile and shared modules system file paths can be performed as detailed in <link href="text/sbasic/python/python_session.xhp">Getting session information</link>. Below <literal>OSName</literal>, <literal>HelloWorld</literal> and <literal>NormalizePath</literal> routines are calling their Python counterparts, using aforementioned <literal>GetPythonScript</literal> function. Exception handling is not detailed.
Python script pertsonal edo partekatuetarako deitze-mekanismoa kapsulatutako scripten bera da. Liburutegi-izenak karpetekin mapatuta daude. %PRODUCTNAME erabiltzaile-profila eta partekatutako moduluen sistemako fitxategi-bideak <link href="text/sbasic/python/python_session.xhp">Saioaren informazioa eskuratzea</link> atalean azaldutako moduan kalkulatu daitezke. Azpiko <literal>OSName</literal>, <literal>HelloWorld</literal> eta <literal>NormalizePath</literal> errutinak beren parekoak diren Python scriptak deitzen ari dira, goian aipatutako <literal>GetPythonScript</literal> funtzioa erabilita. Salbuespenen maneiua ez dago azalduta.
8 months ago
Below <literal>ComputerName</literal>, and <literal>GetFilelen</literal> routines are calling their Python counterparts, using aforementioned <literal>GetPythonScript</literal> function. Exception handling is not detailed.
Azpiko <literal>ComputerName</literal> eta <literal>GetFilelen</literal> errutinak beren pareko Python scriptei deitzen ari dira, goian aipatutako <literal>GetPythonScript</literal> funtzioa erabilita. Salbuespenen maneiua ez dago azalduta.
8 months ago
Python scripts can be personal, shared, or embedded in documents. In order to execute them, %PRODUCTNAME Basic needs to be provided with Python script locations. Locating <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1script_1_1provider_1_1XScript.html" name="script.provider.XScript">com.sun.star.script.provider.XScript</link> interface compliant UNO objects allows the execution of Python scripts:
Python scriptak pertsonalak, partekatuak edo dokumentuetan kapsulatuak izan daitezke. Haiek exekutatzeko, Python scripten kokalekuak esan behar zaizkio %PRODUCTNAME Basic-i. <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1script_1_1provider_1_1XScript.html" name="script.provider.XScript">com.sun.star.script.provider.XScript</link> interfazearekin bat datozen UNO objektuak lokalizatuta, Python scriptak exekutatu daitezke:
8 months ago
Enter a name for the dialog and click <emph>OK</emph>. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose <emph>Rename</emph>.
Sartu izen bat elkarrizketa-koadrorako eta sakatu <emph>Ados</emph>. Elkarrizketa-koadroaren izena geroago aldatzeko, egin eskuineko klik fitxako izenean eta aukeratu <emph>Aldatu izena</emph>.
8 months ago
<emph>unittest</emph> and <emph>trace</emph> Unit testing framework and Track Python execution
<emph>unittest</emph> eta <emph>trace</emph> Unitate-proben lan-markoa eta Python exekuzioaren segimendua
8 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 100% 159 1,927 16,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 2 2 22

Last activity

Last change Jan. 17, 2020, 2:05 p.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Activity in last 30 days

Activity in last year