Translation

01060900.xhp tit help.text
English bc6yK
Context English Basque
01060800.xhp
par_id3159149
help.text
delete Ezabatu
01060800.xhp
par_id3159254
help.text
Delete Ezabatu
01060800.xhp
par_id3147317
help.text
delete Ezabatu
01060800.xhp
par_id3147348
help.text
delete contents ezabatu edukiak
01060800.xhp
par_id3154918
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D
01060800.xhp
par_id3153573
help.text
fill down Bete beherantz
01060800.xhp
par_id3154319
help.text
data select datuen hautapena
01060800.xhp
par_id3154919
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌥</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+beherako gezia
01060800.xhp
par_id3153574
help.text
data select datuen hautapena
01060800.xhp
par_id3154310
help.text
increase row height handitu errenkada-altuera
01060800.xhp
par_id3153310
help.text
Where the actions are: Ekintzak honakoak dira:
01060800.xhp
par_id3156155
help.text
<emph>delete contents</emph> - launch the Delete Contents dialog. <emph>ezabatu edukiak</emph> - 'Ezabatu edukiak' elkarrizketa-koadroa abiarazten du.
01060800.xhp
par_id3147530
help.text
<emph>delete</emph> - immediately delete the cell content, without the dialog. <emph>ezabatu</emph> - gelaxkako edukia berehala ezabatzen du, elkarrizketa-koadrorik gabe.
01060800.xhp
par_id3153061
help.text
<emph>fill down</emph> - fill cell content downward within selection. <emph>bete beherantz</emph> - gelaxken edukia beherantz betetzen du, hautapenaren barruan.
01060800.xhp
par_id3154760
help.text
<emph>data select</emph> - launch the Selection List dialog. <emph>datu-hautapena</emph> - 'Hautapen-zerrenda' elkarrizketa-koadroa abiarazten du.
01060900.xhp
tit
help.text
Formula Formula
01060900.xhp
bm_id4249399
help.text
<bookmark_value>formula options;formula syntax</bookmark_value><bookmark_value>formula options;separators</bookmark_value><bookmark_value>formula options;reference syntax in string parameters</bookmark_value><bookmark_value>formula options;recalculating spreadsheets</bookmark_value><bookmark_value>formula options;large spreadsheet files</bookmark_value><bookmark_value>formula options;loading spreadsheet files</bookmark_value><bookmark_value>separators;function</bookmark_value><bookmark_value>separators;array column</bookmark_value><bookmark_value>separators;array row</bookmark_value><bookmark_value>recalculate;formula options</bookmark_value><bookmark_value>recalculating;formula options</bookmark_value><bookmark_value>recalculating;large spreadsheet files</bookmark_value><bookmark_value>loading;large spreadsheet files</bookmark_value> <bookmark_value>formula-aukerak;formula-sintaxia</bookmark_value><bookmark_value>formula-aukerak;bereizleak</bookmark_value><bookmark_value>formula-aukerak;erreferentziako sintaxia kate-parametroetan</bookmark_value><bookmark_value>formula-aukerak;kalkulu-orriak birkalkulatzea</bookmark_value><bookmark_value>formula-aukerak;kalkulu-orrien fitxategi handiak</bookmark_value><bookmark_value>formula-aukerak;kalkulu-orrien fitxategiak kargatzea</bookmark_value><bookmark_value>bereizleak;funtzioa</bookmark_value><bookmark_value>bereizleak;matrize-zutabea</bookmark_value><bookmark_value>bereizleak;matrize-errenkada</bookmark_value><bookmark_value>birkalkulatu;formula-aukerak</bookmark_value><bookmark_value>birkalkulatzea;formula-aukerak</bookmark_value><bookmark_value>birkalkulatzea;kalkulu-orrien fitxategi handiak</bookmark_value><bookmark_value>kargatzea;kalkulu-orrien fitxategi handiak</bookmark_value>
01060900.xhp
hd_id3145071
help.text
<link href="text/shared/optionen/01060900.xhp" name="Formula">Formula</link> <link href="text/shared/optionen/01060900.xhp" name="Formula">Formula</link>
01060900.xhp
par_id3147576
help.text
<ahelp hid=".">Defines formula syntax options and loading options for %PRODUCTNAME Calc.</ahelp> <ahelp hid=".">%PRODUCTNAME Calc aplikazioaren formula-sintaxia eta kargatze-aukerak definitzen ditu.</ahelp>
01060900.xhp
hd_id3149399
help.text
Formula options Formula-aukerak
01060900.xhp
hd_id31493991
help.text
Formula syntax Formula-sintaxia
01060900.xhp
par_id3155419
help.text
There are three options. Let's see it by example. In a sample spreadsheet there are two worksheets, Sheet1 and Sheet2. In A1 cell of Sheet1 there is a reference to C4 cell of Sheet2. Hiru aukera daude. Ikus ditzagun adibideen bidez. Adibideko kalkulu-orri batean bi orri daude, 1orria eta 2orria. 1orria orriaren A1 gelaxkak 2orria orriko C4 gelaxkari erreferentzia egiten dio.
01060900.xhp
par_id3156155
help.text
<emph>Calc A1</emph> - This is the default of %PRODUCTNAME Calc. The reference will be <item type="input">=$Sheet2.C4</item> <emph>Calc A1</emph> - %PRODUCTNAME Calc aplikazioko aukera lehenetsia da. Erreferentzia <item type="input">=$2orria.C4</item> izango da.
01060900.xhp
par_id3147530
help.text
<emph>Excel A1</emph> - This is the default of Microsoft Excel. The reference will be <item type="input">=Sheet2!C4</item> <emph>Excel A1</emph> - Microsoft Excel aplikazioko aukera lehenetsia da. Erreferentzia <item type="input">=2orria!C4</item> izango da.
01060900.xhp
par_id3153061
help.text
<emph>Excel R1C1</emph> - This is the relative row/column addressing, known from Microsoft Excel. The reference will be <item type="input">=Sheet2!R[3]C[2]</item> <emph>Excel R1C1</emph> - Microsoft Excel aplikazioak darabilen errenkada/zutabe helbide erlatiboa da. Erreferentzia <item type="input">=2orria!R[3]C[2]</item> izango da.
01060900.xhp
hd_id31493992
help.text
Use English function names Erabili funtzioen ingelesezko izenak
01060900.xhp
par_id4155419
help.text
In %PRODUCTNAME Calc function names can be localized. By default, the check box is off, which means the localized function names are used. Checking this check box will swap localized function names with the English ones. This change takes effect in all of the following areas: formula input and display, function wizard, and formula tips. You can of course uncheck it to go back to the localized function names. %PRODUCTNAME Calc aplikazioan, funtzio-izenak euskaraz edo ingelesa ez den beste hizkuntzaren batean egon daitezke. Modu lehenetsian, kontrol-laukia desaktibatuta dago eta beraz, itzulitako funtzio-izena erabiliko da. Kontrol-laukia markatzen bada, ingelesezko jatorrizko izenak erabiliko dira. Aldaketa horrek honako esparruetan du eragina: formulen sarrera eta bistaratzea, funtzioen morroia eta formulen aholkuak. Marka berriro ere kendu dezakezu itzulitako funtzio-izenak berriro erabiltzen hasteko.
01060900.xhp
hd_id4149399
help.text
Separators Bereizleak
01060900.xhp
par_id5155419
help.text
This option group lets you configure separators in your formula expressions. This comes in handy when, for instance, you want to separate your function parameters by commas (,) instead of semicolons (;). Aukera multzo honek zure formula-adierazpenetako bereizleak konfiguratzeko balioko dizu. Erabilgarria da, adibidez, funtzio-parametroak puntu eta komen bidez (;) bereiztu ordez komen bidez (,) bereiztu nahi badituzu.
01060900.xhp
par_id6155419
help.text
For example, instead of <item type="input">=SUM(A1;B1;C1)</item> you can type <item type="input">=SUM(A1,B1,C1)</item>. Esaterako, <item type="input">=SUM(A1;B1;C1)</item> ordez, <item type="input">=SUM(A1,B1,C1)</item> idatzi daiteke.
01060900.xhp
par_id7155419
help.text
Likewise, you can also change the column and row separators for in-line arrays. Previously, an in-line array used semicolons (;) as the column separators and the pipe symbols (|) as the row separators, so a typical in-line array expression looked like this for a 5 x 2 matrix array: Era berean, barneratutako matrizeen zutabe- eta errenkada-bereizleak ere alda daitezke. Aurretik, barneratutako matrize batek puntu eta komak (;) erabiltzen zituen zutabeak bereizteko eta barra bertikala (|) errenkadak bereizteko. Hortaz, barneratutako matrize-adierazpen tipiko batek honako itxura zuen, 5 x 2 matrize batean:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/optionen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/02
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/02
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/05
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/05
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/01
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/01
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help - master/text/sbasic/guide

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01060900.xhp
tit
help.text
Source string description
bc6yK
Source string location
01060900.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po, string 1275