Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/librelogoCzech

New string to translate 6 days ago
Resource update 6 days ago
Committed changes 2 months ago
; Python-like list generation<br/> PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]<br/> <br/> FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]<br/> FORWARD i<br/> LEFT 90<br/> ]<br/>
; vytváření seznamu jako v Pythonu<br/> PIŠ SEZNAM ROZSAH 10 ; piš [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> PIŠ SEZNAM ROZSAH 3 10 ; piš [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> PIŠ SEZNAM ROZSAH 3 10 3 ; piš [3, 6, 9]<br/> <br/> PRO i Z ROZSAH 10 50 10 [ ; cyklus pro [10, 20, 30, 40]<br/> DOPŘEDU i<br/> VLEVO 90<br/> ]<br/>
2 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/librelogoCzech

New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
Committed changes a year ago
The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages - Western</menuitem>) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.
Ikona s „kouzelnou hůlkou“ nastaví dvoustránkové rozvržení vhodné pro úpravu programu a převede příkazy Loga v dokumentu Writeru do nezkrácené podoby psané velkými písmeny. Změnou jazyka dokumentu (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Předvolby</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Nástroje - Možnosti</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Jazyková nastavení - Jazyky - Západní</menuitem>) a klepnutím na tuto ikonu přeložíte program Loga do vybraného jazyka.
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/librelogoCzech

New string to translate a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 326 3,357 20,629
Translated 99% 325 3,333 20,334
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 1 9

Last activity

Last change Oct. 28, 2020, 11:55 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity