Translation status

7,465 Strings 95% Translate
78,561 Words 97%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 5 33 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 3 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 17 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 46 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 3 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL 99% 1 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 3 70 15 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 13 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 41 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 14 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 18 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 4 136 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 44 692 217 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 9 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 13 173 25 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 43 21 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 9 78 8 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 7 74 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 16 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 93 1,077 18 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 19 440 6 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/01Czech

New string to translate yesterday
None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/scalc/01Czech

Resource update yesterday
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/scalc/01Czech

Committed changes 2 weeks ago
<emph>Kritéria vyhledávání</emph> je oblast buněk obsahující kritéria vyhledávání. Stejně jako u oblasti <emph>Databáze</emph> představuje první řádek názvy polí a další řádky podmínky, které se k těmto polím vztahují. Jestliže zapíšete několik kritérií do jednoho řádku, budou spojena pomocí AND (A). Jestliže zapíšete kritéria na různé řádky, budou spojena pomocí OR (NEBO). Prázdné buňky v oblasti kritérií vyhledávání budou ignorovány.
2 weeks ago
<emph>Pole databáze</emph> určuje sloupec, kde funkce pracuje, poté co se použijí vyhledávací kritéria prvního parametru a jsou vybrány řádky dat. Nevztahuje se k vlastním výběrovým kritériím. <variable id="quotes">Parametr Pole databáze lze zadat jako odkaz na buňku záhlaví nebo číslo od 1 určující sloupec v rámci oblasti Databáze. Chcete-li se odkazovat na sloupec pomocí jeho názvu v záhlaví (v prvním řádku oblasti <emph>Databáze</emph>), zapište název v uvozovkách.</variable>
2 weeks ago
<emph>Databáze</emph> je oblast buněk určující databázi. První řádek oblasti obsahuje názvy polí, následující řádky představují záznamy s odpovídajícími hodnotami polí.
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/filldlg/autofill">Vytvoří posloupnost přímo v listu.</ahelp> <emph>Automatické vyplnění</emph> bere v úvahu uživatelem vytvořené seznamy. Například po zadání hodnoty <emph>Leden</emph> do první buňky je řada doplněna pomocí seznamu měsíců nastaveného v <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Předvolby</emph></caseinline><defaultinline><emph>Nástroje - Možnosti</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - Řazené seznamy</emph>.
2 weeks ago
Určuje typ posloupnosti. Zvolte mezi typy <emph>Lineární</emph>, <emph>Růst</emph>, <emph>Datum</emph> a <emph>Automatické vyplnění</emph>.
2 weeks ago
<variable id="reihenfuellentext"><ahelp hid=".uno:FillSeries">Automaticky vytvoří posloupnost na základě možností v tomto dialogovém okně. Určete směr, přírůstek, časovou jednotku a typ posloupnosti.</ahelp></variable>
2 weeks ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/01Czech

New string to translate 2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,465 78,561 658,950
Translated 95% 7,114 76,170 634,863
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 84 300 2,948

Last activity

Last change March 14, 2020, 8:19 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year