Translation status

708 Strings 100% Translate
10,553 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 65 17 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 189 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help 2a084f80d
Weblate authored 7 hours ago
Filemask*/helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Translation file bg/helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Committed changes 3 weeks ago
За да приложите страницата образец върху всички страници в документа, отметнете <emph>Смяна на фонова страница</emph> и натиснете <emphwidget>OK</emphwidget>.
3 weeks ago
За да приложите страницата образец върху всички страници в документа, отметнете <emph>Смяна на фонова страница</emph> и натиснете <emph>OK</emph>.
3 weeks ago
Изберете <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Кадър - Свойства</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Страница - Свойства</menuitem></defaultinline></switchinline> и отворете раздела <emph>Фон</emph>.
3 weeks ago
В панела „Кадри“ се показва икона <image id="img_id3151172123" src="sd/res/click_16.png" width="0.5cm" height="0.5cm"/> до мострите на кадрите, в които поне един обект има анимация по избор. Когато представяте кадъра през конзолата за водещия, иконата <image id="img_id3151172235" src="sd/res/presenterscreen-Animation.png"/> показва, че в следващия кадър има анимация по избор.
3 weeks ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/guideBulgarian

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
В панела „Кадри“ се показва икона <image id="img_id3151172123" src="sd/res/click_16.png" width="0.5cm" height="0.5cm"/> до мострите на кадрите, в които поне един обект има анимация по избор. Когато представяте кадъра през конзолата за водещия, иконата <image id="img_id3151172235" src="sd/res/presenterscreen-Animation.png"/> показва, че в следващия кадър има анимация по избор.
a month ago
В <emph>Категории</emph> изберете категорията шаблони.
a month ago
<variable id="masterpage"><link href="text/simpress/guide/masterpage.xhp" name="Changing and Adding a Master Slide">ПроменСмянеа и добавяне на <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">кадър</caseinline><defaultinline>страница</defaultinline></switchinline> образец</link></variable>
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 708 10,553 84,138
Translated 100% 708 10,553 84,138
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 30, 2020, 11:58 p.m.
Last author Mihail Balabanov

Activity in last 30 days

Activity in last year