Translation status

239 Strings 100% Translate
1,273 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 1,795 23,067
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 140 2,732 12
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 104 1,777 13
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 135 2,716 15
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 214 3,249 6
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 24
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/04.po
Translation file bg/helpcontent2/source/text/simpress/04.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Change to Normal Mode with the active slide when in <emph>Slide Sorter</emph>. Add a new slide when in <emph>Slide Pane</emph>.
Преминаване към режима „Обикновен“ с активния кадър, когато сте в изглед <emph>Сортиране на кадри</emph>. Добавя нов кадър, ако сте в <emph>панела Кадри</emph>.
a month ago
Move selected slides to start of Slide Sorter list.
Преместване на избраните кадри в началото на списъка „Сортиране на кадри“.
a month ago
Move selected slides to end of Slide Sorter list.
Преместване на избраните кадри в края на списъка „Сортиране на кадри“.
a month ago
Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.
Преместване на избраните кадри с една позиция нагоре. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.
a month ago
Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.
Преместване на избраните кадри с една позиция надолу в списъка „Сортиране на кадри“. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.
a month ago
Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane
Управление с клавиатурата в „Сортиране на кадри“ и панела „Кадри“
a month ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/04Bulgarian

New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 239 1,273 13,075
Translated 100% 239 1,273 13,075
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 7, 2021, 8:52 p.m.
Last author Mihail Balabanov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity