Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/guideCzech

New strings to translate a week ago
Resource update a week ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/guideCzech

New strings to translate 12 days ago
Resource update 12 days ago
To add a border or a shadow to the header or the footer, click <item type="menuitem">More</item>. The <item type="menuitem">Border/Background</item> dialog opens.
Chcete-li k záhlaví nebo zápatí přidat ohraničení nebo stínování, klepněte na <item type="menuitem">Více</item>. Otevře se dialogové okno <item type="menuitem">Ohraničení/Ppozadí</item>.
a month ago
<bookmark_value>endnotes;inserting and editing</bookmark_value> <bookmark_value>inserting;footnotes/endnotes</bookmark_value> <bookmark_value>deleting;footnotes</bookmark_value> <bookmark_value>editing;footnotes/endnotes</bookmark_value> <bookmark_value>organizing;footnotes</bookmark_value> <bookmark_value>footnotes; inserting and editing</bookmark_value>
<bookmark_value>vysvětlivky;vkládání a úpravy</bookmark_value><bookmark_value>vkládání;poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value><bookmark_value>mazání;poznámky pod čarou</bookmark_value><bookmark_value>úpravy;poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value><bookmark_value>organizování;poznámky pod čarou</bookmark_value><bookmark_value>poznámky pod čarou; vkládání a úpravy</bookmark_value>
a month ago
To edit the numbering properties of a footnote or endnote anchor, click in front of the anchor, and choose <link href="text/swriter/01/02150000.xhp" name="Edit - Footnote"><emph>Edit - Footnote/Endnote</emph></link>.
Pro úpravu vlastností číslování poznámek pod čarou a vysvětlivek klepněte před její ukotvení v textu a zvolte <link href="text/swriter/01/02150000.xhp" name="Úpravy - Poznámka pod čarou"><emph>Úpravy - Poznámka pod čarou/ / vysvětlivka</emph></link>.
a month ago
<bookmark_value>spacing; endnotes/footnotes</bookmark_value> <bookmark_value>endnotes; spacing</bookmark_value> <bookmark_value>footnotes; spacing</bookmark_value> <bookmark_value>borders;for footnotes/endnotes</bookmark_value> <bookmark_value>lines;footnotes/endnotes</bookmark_value>
<bookmark_value>vzdálenosti; vysvětlivky/ / poznámky pod čarou</bookmark_value><bookmark_value>vysvětlivky; vzdálenosti</bookmark_value><bookmark_value>poznámky pod čarou; vzdálenost</bookmark_value><bookmark_value>ohraničení;pro poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value><bookmark_value>řádky;poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value>
a month ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/swriter/guideCzech

Committed changes a month ago
Anchors the selected item as a character in the current text. If the height of the selected item is greater than the current font size, the height of the line containing the item is increased.
Ukotvení vybraného prvku jako znaku v aktuálním textu. Je-li výška prvku větší než výška fontupísma, zvětší se výška celého řádku obsahujícího daný prvek.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,161 30,895 261,601
Translated 98% 2,118 30,103 252,774
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 16 123 1,540

Last activity

Last change Dec. 27, 2020, 7:29 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity