Translation status

3,350 Strings 91% Translate
36,723 Words 85%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 50 235 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 217 3,899 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 19 81 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 35 349 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 41 263 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 1,539 21,325 95 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 1,019 16,583 18 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 67 1,324 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 48 449 49 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 10 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 4,186 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 240 4,997 20 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 18 616 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 64 1,842 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 64 726 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 4 11 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 607 14,620 21 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 28 486 13 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 458 6,089 31 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 739 14,984 11 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 3,196 47,397 98 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 406 3,041 27 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 406 9,058 8 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 213 2,924 5 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 346 4,136 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 2,057 29,946 36 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 1,138 19,105 2 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 34 294 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Galician

New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Galician

Committed changes 9 days ago
<variable id="htmltext"><ahelp hid=".">Saves the file as an HTML document, so that you can view it in a web browser. You can choose to create a separate page when a heading style that you specify is encountered in the document.</ahelp> If you choose this option, a separate page of links to all of the pages that are generated is also created.</variable>
<variable id="htmltext"><ahelp hid=".">Garda o ficheiro como documento en HTML para poder ser visto nun navegador web. Pode escoller entre crear unha páxina separada cada vez que se atope no documento o estilo de título que indique.</ahelp>Se escolle esta opción tamén se crea unha páxina separada de ligazóns a todas as páxinas xeradas.</variable>
10 days ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Galician

Committed changes 13 days ago
Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.
Pódese navegar entre recordatorios na orde na que se crean. Os recordatorios non se gardar ao pechar un documento.
13 days ago
To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.
Para mover rapidamente o cursor a outra páxina mentres se está no documento, preme Maiús+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Orde</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F5, escriba o número da páxina á que desexe ir e agarde un momentiño.
13 days ago
To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.
Para mover rapidamente o cursor a outra páxina mentres se está no documento, preme Maiús+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Orde</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F5, escriba o número da páxina á que desexe ir e agarde un
13 days ago
To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.
Para mover rapidamente o cursor a outra páxina mentres se está no documento, preme Maiús+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Orde</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>
13 days ago
To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.
Para mover rapidamente o cursor a outra páxina mentres se está no documento, preme Maiús+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Orde</caseinline><defaultinline>Ctrl
13 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,350 36,723 297,734
Translated 91% 3,053 31,512 252,301
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 22 123 1,199

Last activity

Last change Oct. 13, 2020, 7:43 p.m.
Last author serval2412

Activity in last 30 days

Activity in last year