Translation status

2,138 Strings 88% Translate
30,310 Words 83%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 92 1,069 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 50 235 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 14 240 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 8 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 217 3,899 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 33 206 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 325 5,642 30 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 35 349 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 41 263 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 2,172 24,483 79 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 29 227 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 1,088 17,073 15 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 68 1,327 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 48 449 49 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 219 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 4,186 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 19 674 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 1 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 5 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 64 1,842 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 4 81 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 64 726 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 4 17 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 614 14,757 21 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 10 204 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 30 493 13 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 47% 863 11,565 26 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 60% 760 15,170 11 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 3,561 49,508 97 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 406 3,041 27 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 393 8,942 8 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 213 2,924 5 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 4 26 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 346 4,136 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 2,123 30,438 36 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 1,142 19,192 2 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 40 344 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/guideGalician

New strings to translate 3 days ago
Resource update 3 days ago
Committed changes 2 weeks ago
Save the *.oxt extension file to your harddrive, then double-click the *.oxt file in your file manager. Alternatively, in %PRODUCTNAME choose <item type="menuitem">Tools - Extension Manager</item> to open the Extension Manager, click Add and browse to the file.
Garde o ficheiro * extensión .oxt para o seu disco duro, a continuación, prema dúas veces no ficheiro .oxt * no seu xestor de ficheiros. Alternativamente, en %PRODUCTNAME escolla <tipo de elemento item type="menuitem"> Ferramentas - Extension Manager </ item> para abrir o Xestor de extensión, prema Engadir e desprácese ata o ficheiro.
2 weeks ago
Save the *.oxt extension file to your harddrive, then double-click the *.oxt file in your file manager. Alternatively, in %PRODUCTNAME choose <item type="menuitem">Tools - Extension Manager</item> to open the Extension Manager, click Add and browse to the file.
Garde o ficheiro * extensión .oxt para o seu disco duro, a continuación, prema dúas veces no ficheiro .oxt * no seu xestor de ficheiros. Alternativamente, en% %PRODUCTNAME escolla <tipo de elemento ="menuitem"> Ferramentas - Extension Manager </ item> para abrir o Xestor de extensión, prema Engadir e desprácese ata o ficheiro.
2 weeks ago
Some words contain special characters that %PRODUCTNAME treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:
Algunhas palabras conter caracteres especiais que trata% %PRODUCTNAME como un guión. Se non quere que estas palabras sexan hifenizadas, pode introducir un código especial que impide a hifenização na posición en que está inserido o código especial. Faga o seguinte:
2 weeks ago
Close the <item type="menuitem">Contour Editor</item> window.
Peche o <item type ="menuitem"> Contour editor </ item> xanela.
2 weeks ago
Use the tools to draw a new contour, and then click the <item type="menuitem">Apply</item> icon (green check mark).
Empregue as ferramentas para debuxar un novo contorno, e, a continuación, prema no botón <item type ="menuitem"> Aplicar </ item> icona (marca verde).
2 weeks ago
To fine-tune the word completion choose <item type="menuitem">Tools – AutoCorrect Options - Word Completion</item> and select any of the following options:
Para afinar a palabra conclusión escoller <item type ="menuitem"> Ferramentas - Opcións de AutoCorreção - Completar palabras </ item> e seleccionar calquera das seguintes opcións:
2 weeks ago
Choose <item type="menuitem">Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion</item>.
Escolla <item type ="menuitem"> Ferramentas - Opcións de AutoCorreção - Completar palabras </ item>.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,138 30,310 253,648
Translated 88% 1,895 25,278 210,781
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 21 311 2,744

Last activity

Last change July 21, 2020, 4:32 p.m.
Last author serval2412

Activity in last 30 days

Activity in last year