Resource update a month ago
Resource update a month ago
New strings to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
Resource update 10 months ago
Committed changes 11 months ago
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon).</ahelp> Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Dibuix un quadre de text de direcció vertical al lloc on feu clic o arrossegueu en el document actual. El text que introduïu es redimensionarà automàticament per a ajustar-se a la mida del quadre. (Activeu el suport de text asiàtic per a habilitar aquesta icona).</ahelp> Feu clic en qualsevol lloc del document i aleshores escriviu o enganxeu text. També podeu moure el cursor on vulgueu afegir el text, arrossegar un quadre i aleshores escriviu o enganxeu el text.
11 months ago
<link href="text/simpress/01/new_slide.xhp" name="Slide">Slide</link>
<link href="text/simpress/01/new_slide.xhp" name="Diapositiva">Diapositiva</link>
11 months ago
<ahelp hid=".uno:OutlineFormat">Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the <emph>Styles</emph> window, right-click a style, and then choose <emph>Modify</emph>.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:OutlineFormat">Mostra o amaga la formatació de caràcter per als encapçalaments de les diapositives. Per a canviar la formatació dels caràcters d'un encapçalament, obriu la finestra <emph>Estils</emph>, feu doble clic en un estil i, a continuació, trieu <emph>Modifica</emph>.</ahelp>
11 months ago
In %PRODUCTNAME Draw, a dimension line is always inserted on the <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">layer</link> called <emph>Dimension Lines</emph>. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.
En el %PRODUCTNAME Draw, una línia de dimensió sempre s'insereix en la <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">capa</link> anomenada <emph>Línies de dimensió</emph>. Si establiu aquesta capa com a invisible, no veureu cap línia de dimensió al dibuix.
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 655 7,555 68,295
Translated 99% 651 7,532 68,039
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 11 15 227

Last activity

Last change May 23, 2020, 8:29 p.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity