Translation status

2,138 Strings 94% Translate
30,310 Words 92%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 50 235 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 14 240 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 144 2,342 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 2 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 11 91 2 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 237 3,846 26 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 5 37 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 679 7,838 210 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 458 6,694 24 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 213 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 25 322 4 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 1 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 29 598 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 9 122 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 2,048 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 43 314 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 283 7,554 23 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 15 474 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 401 5,404 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 256 5,895 17 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 1,610 22,372 60 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 351 2,607 21 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 93 2,428 19 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 152 1,776 9 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 250 3,711 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 1,191 17,282 48 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 47 1,159 3 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
New string to translate 2 days ago
Resource update 2 days ago
New string to translate 6 days ago
Resource update 6 days ago
Committed changes a month ago
Choose <item type="menuitem">View - Styles</item>, and then click the <item type="menuitem">Page Styles</item> icon.
Trieu <item type="menuitem">Visualitza ▸ Estils</item> i feu clic a la icona <item type="menuitem">Estils de pàgina</item>.
a month ago
Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.
Aneu a la primera pàgina del document i feu doble clic a «Pàgina dreta» a la llista d'estils de pàgina de la finestra Estils.
a month ago
To add a header to one of the page styles, choose <item type="menuitem">Insert - Header and Footer - Header</item>, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.
Per a afegir una capçalera a un dels estils de pàgina trieu <item type="menuitem">Insereix ▸ Capçalera de pàgina i peu ▸ Capçalera</item>, i trieu l'estil de pàgina que vulgueu afegir a la capçalera. En el marc de la capçalera, escriviu el text que voleu utilitzar com a capçalera.
a month ago
To add a footer to one of the page styles, choose <item type="menuitem">Insert - Header and Footer - Footer</item>, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.
Per a afegir un peu de pàgina a un dels estils de pàgina trieu <item type="menuitem">Insereix ▸ Capçalera i peu de pàgina ▸ Peu de pàgina</item>, i trieu l'estil de pàgina i que voleu afegir el peu de pàgina al peu de la pàgina. Escriviu el text el text que voleu utilitzar com a peu en el marc del peu.
a month ago
Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="View - Field Names"><emph>View - Field Names</emph></link>.
Els camps consisteixen en un nom de camp i el contingut del camp. Per a commutar la visualització entre el nom i el contingut del camp, trieu <link href="text/swriter/01/03090000.xhp" name="Visualitza ▸ Noms dels camps"><emph>Visualitza ▸ Noms dels camps</emph></link>.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,138 30,310 253,651
Translated 94% 2,028 28,084 233,127
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 12 83 687

Last activity

Last change May 23, 2020, 8:30 p.m.
Last author Joan Montané

Activity in last 30 days

Activity in last year