Translation status

1,493 Strings 100% Translate
23,839 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 251 4,067 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 16 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 63 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 124 1,643 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 3,118 31,170 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 18 495 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 2 20 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 2 8 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 201 5,665 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 62 627 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 386 6,648 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 4,050 53,257 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 406 3,041 3 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 19 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 48% 196 2,642 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 2,512 33,247 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Translation file nb/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Committed changes a month ago
CCYY-MM-DDThh:mm:ss.s
CCYYÅÅÅÅ-MM-DDThhtt:mm:ss.s
a month ago
CCYY-MM-DDThh:mm:ss
CCYYÅÅÅÅ-MM-DDThhtt:mm:ss
a month ago
CCYY-MM-DDThh:mm
CCYYÅÅÅÅ-MM-DDThhtt:mm
a month ago
Committed changes 2 months ago
Cell contents can be formatted in different ways. For example, a number can be formatted as a currency, to be displayed with a currency symbol. These symbols are included in searches when the Formatted Display search option is activated.
Celleinnhold kan formateres på forskjellige måter. For eksempel kan et nummer formateres som en valuta for å vises med et valutasymbol. Disse symbolene er inkludert i søk når alternativet for formatert visning er aktivert.
2 months ago
<link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Background tab page"><emph>Background</emph> tab page</link>
<link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Background tab page"><emph>Bakgrunn</emph> fansiden</link>
2 months ago
The graphic is inserted anchored to the current cell. You can move and scale the graphic as you want. In your context menu you can use the <menuitem>Arrange - To Background</menuitem> command to place this in the background. To select a graphic that has been placed in the background, use the <link href="text/scalc/01/02110000.xhp" name="Navigator">Navigator</link>.
Grafikken er satt inn forankret i den gjeldende cellen. Du kan flytte og skalere grafikken som du vil. I hurtigmenyen kan du bruke<menuitem>Ordne - Til Bakgrunn</menuitem> kommando for å plassere dette I bakgrunnen. Hvis du vil velge en grafikk som har blitt plassert i bakgrunnen, bruker du <link href="text/scalc/01/02110000.xhp" name="Navigator">Navigator</link>.
2 months ago
<variable id="background"><link href="text/scalc/guide/background.xhp" name="Defining Background Colors or Background Graphics">Defining Background Colors or Background Graphics</link> </variable>
<variable id="background"><link href="text/scalc/guide/background.xhp" name="Defining Background Colors or Background Graphics">Definere bakgrunnsfarger eller Bakgrunnsgrafikk</link> </variable>
2 months ago
<bookmark_value>spreadsheets; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>backgrounds;cell ranges</bookmark_value><bookmark_value>tables; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>cells; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>rows, see also cells</bookmark_value><bookmark_value>columns, see also cells</bookmark_value>
<bookmark_value>regneark; bakgrunn</bookmark_value><bookmark_value> bakgrunn;celleområder</bookmark_value><bookmark_value>tabeller; bakgrunn </bookmark_value><bookmark_value>cells; bakgrunn </bookmark_value><bookmark_value>rader, se også celler</bookmark_value><bookmark_value>kolonner, se også celler</bookmark_value>
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,493 23,839 190,009
Translated 100% 1,493 23,839 190,009
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 1, 2020, 12:44 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Activity in last 30 days

Activity in last year