Translation status

655 Strings 100% Translate
7,555 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 1,795 23,067
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 14% 516 7,523
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 3,171 32,062
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 44% 4,292 58,602
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 47% 199 2,719
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 51% 2,781 36,471
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 415 3,594
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 466 7,990
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 356 3,773
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 85 663

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Translation file nb/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
<ahelp hid=".uno:Cyramid">Draws a pyramid with a square base where you drag in the slide. To draw a pyramid with a rectangular base, hold down Shift while you drag. To define a different polygon for the base of the pyramid, open the <emph>3D Effects </emph>dialog and click the <link href="text/shared/01/05350200.xhp" name="Geometry"><emph>Geometry</emph></link> tab. In the <emph>Segments</emph> area, enter the number of sides for the polygon in the box labeled <emph>Horizontal</emph>, and then click the green checkmark.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Cyramid">Tegn en pyramide med et kvadrat som grunnflate. Hold nede «Shift» for å tegne en pyramide med en rektangulær grunnflate. For å angi en mangekant som grunnflate for pyramiden, åpne <emph>Format – 3D-effekter</emph>, og velg <link href="text/shared/01/05350200.xhp" name="Geometry"><emph>Geometri</emph></link>-fanen. I <emph>Segmenter</emph> angir du det antall sider som mangekanten skal ha i <emph>Vannrett Horisontal</emph>-boksen. Til slutt trykker du på den grønne haken for å bruke de nye egenskapene til figuren du skal lage.</ahelp>
an hour ago
Draws a line that ends in a rectangular callout from where you drag in the current document. The text direction is horizontal. Drag a handle of the callout to resize the callout. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text.
Tegner en linje som ender i en rektangulær snakkeboble i fra hvor du drar det gjeldende dokumentet. Tekstretningen er vannretthorisontal. Dra i et håndtak på snakkeboblaen for å endre størrelse på den. For å endre en rektangulær snakkeboble til en avrundet, kan du dra i det største hjørnehåndtaket når pekeren endrer seg til en hånd. For å legge til tekst kan du klikke på kanten av forklaringen og skrive eller sette inn din tekst.
an hour ago
Glue Point Horizontal Right
Plasser festepunkt vannrethorisontalt til høyre
an hour ago
Glue Point Horizontal Right
Plasser festepunkt vannrethorisontalt til høyre
an hour ago
Glue Point Horizontal Center
Plasser festepunkt vannrethorisontalt i midten
an hour ago
Glue Point Horizontal Center
Plasser festepunkt vannrethorisontalt i midten
an hour ago
Glue Point Horizontal Left
Plasser festepunkt vannrethorisontalt til venstre
an hour ago
Glue Point Horizontal Left
Plasser festepunkt vannrethorisontalt til venstre
an hour ago
Snap to Snap Guides
Fest til festeguidene
yesterday
<image id="img_id3146969" src="cmd/sc_helplinesuse.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3146969">Icon</alt></image>
<image id="img_id3146969" src="cmd/sc_helplinesuse.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3146969">Ikon</alt></image>
yesterday
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 655 7,555 68,295
Translated 100% 655 7,555 68,295
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2021, 1:41 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity