User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideDanish

New strings to translate 13 hours ago
Resource update 13 hours ago
Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.
Navne må ikke begynde med bogstaverne C eller R fulgt af et tal; bogstaverenkelttegnene C og R alene er heller ikke tilladtste som navne. FindSe flere oplysninger vedi funktionen ADRESSE.
yesterday
Open a Calc document and enter numbers for the function parameters <literal>a</literal>, <literal>b</literal> and <literal>c</literal> in cells A1, B1, and C1.
Åbn et Calc-dokument og indtast tallene for til funktionens parametrene <literal>a</literal>, <literal>b</literal> og <literal>c</literal> i cellerne A1, B1, and og C1.
yesterday
Once you have defined the function <literal>VOL(a; b; c)</literal> in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of $[officename] Calc.
Så snart du har defineret funktionen <literal>VOL(a; b; c)</literal> i Basic-IDEen, kan du anvende den på samme måde som de indbyggede funktioner i $[officename] Calc.
yesterday
Once you have defined the function <literal>VOL(a; b; c)</literal> in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of $[officename] Calc.
Så snart du har defineret funktionen <literal>VOL(a; b; c)</literal> i the Basic-IDEen, kan du anvende den på samme måde som de indbyggede funktioner i $[officename] Calc.
yesterday
Enter the function code. In this example, we define a <literal>VOL(a; b; c)</literal> function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths <literal>a</literal>, <literal>b</literal> and <literal>c</literal>:
Indtast funktionskoden. iI dette eksempel definerer vi en <literal>VOL(a; b; c)</literal>-funktion, som beregner rumfanget af en rektangulær blok med sidelængderne <literal>a</literal>, <literal>b</literal> og <literal>c</literal>:
yesterday
Enter the function code. In this example, we define a <literal>VOL(a; b; c)</literal> function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths <literal>a</literal>, <literal>b</literal> and <literal>c</literal>:
Indtast funktionskoden. I dette eksempel definerer vi en <literal>VOL(a; b; c)</literal>-funktion, som beregner volumen af en rektangulær blok med sidelængderne <literal>a</literal>, <literal>b</literal> and <literal>c</literal>:
yesterday
To turn off outlines, choose <menuitem>Data - Group and Outline - Remove Outline</menuitem>. To reinstate them, choose <menuitem>Data - Group and Outline - AutoOutline</menuitem>.
For at slå dispositioner slåfra vælger du <menuitem>Data - Gruppering og disposition - Fjern disposition</menuitem>. For at genoprettede dem vælger du <menuitem>Data - Gruppe og disposition - Autodisposition</menuitem>.
yesterday
This feature is useful if you have many subtotals, as you can simply hide low-level details, such as individual entries, to produce a high-level summary of your data.
Denne funktionalitet er nyttig, hvis du har mange subtotaler, da enkelt kan skjule underordnede detaljer, som enkeltelementer, for at fremstille et overordnet resumeu kan simpelthen skjule detaljer på lavt niveau, så som individuelle indførsler, for at fremstille et sammendrag på højt niveau af dine data.
yesterday
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,480 24,071 192,005
Translated 95% 1,416 22,756 182,578
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 24, 2021, 11:10 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity