For these examples to work as described, make sure that <emph>Enable regular expressions in formulas</emph> is selected in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - $[officename] Calc - Calculate</menuitem>.
For at desse eksempla skal verka slik som omtalt, sjå etter at det er merkt av for <emph>Bruk regulære uttrykk i formlar</emph> is selected in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME → Preferansar</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Verktøy → Innstillingar</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> → $[officename] Calc → Rekn ute</menuitem>.
yesterday
This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.
Denne funksjonen vert alltid rekna ut på nytt når rekna ut på nytt vert utført.
yesterday
This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.3.
Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.3.
yesterday
Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.
Når du brukar EXcel-format, vert berre 255 teikn lagra.
yesterday
Example
Eksempel
5 days ago
Example
Eksempel
5 days ago
Example
Eksempel
5 days ago
Example
Eksempel
5 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/01Norwegian Nynorsk

New strings to translate 10 days ago
Resource update 10 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,736 84,491 703,094
Translated 95% 7,425 77,832 653,196
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 49 268 2,413

Last activity

Last change April 21, 2021, 4:33 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity