User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesCatalan (ca_VALENCIA)

New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesCatalan (ca_VALENCIA)

New strings to translate 6 days ago
Resource update 6 days ago
Select to enable recording changes. This is the same as Edit - Track Changes - Record.
Seleccioneu per a habilitar els canvis. Això és el mateix que Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Enregistra.
9 days ago
_Extensions
_Extensions
9 days ago
Add more templates via extension
Afig més plantilles mitjançant una extensió
9 days ago
"$(ARG1)" cannot be passed to an external application to open it (e.g., it might not be an absolute URL, or might denote no existing file).
No es pot passar «$(ARG1)» a una aplicació externa per a obrir (p. ex. pot ser que no siga un URL absolut o que apunti a un fitxer que no existeix).
9 days ago
This is not a text document
Aquest document no és de text
9 days ago
Finish Signing
Finalitza la signatura
9 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 758 3,537 21,856
Translated 92% 702 3,358 20,743
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 12 42 262

Last activity

Last change Jan. 11, 2021, 9:53 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity