Translation status

5,631 Strings 90% Translate
58,362 Words 90%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 83% 38 272 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 7 96 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 49 983 3 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 46 250 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 36 505 66 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 5 37 2 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 84% 21 69 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 43 184 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL 99% 1 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 150 2,235 31 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 2 18 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 23 246 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 3 35 3 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 59 1,013 18 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 58 4 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 5 87 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 10 59 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 15 210 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 17 88 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 25 137 4 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 80% 64 726 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 43 309 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 91% 178 5,175 11 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 5 102 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 8 27 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 190 2,845 167 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 51% 14 152 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 9 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 115 1,700 30 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 48 732 22 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 447 3,695 54 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 51 474 17 1 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 19 234 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 83% 15 59 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 18 294 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 80% 73 1,081 9 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 10 99 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 64% 6 43 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 27 460 19 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 48 1,003 33 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 31 261 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 10 55 2 Translate
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/01Norwegian Nynorsk

New string to translate 7 hours ago
Resource update 7 hours ago
Committed changes 2 weeks ago
Køyr / Lagrea
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Listar opp bibliotek og modular du kan bruka til å opna eller lagra makroar. For å lagra ein makro med eit bestemt dokument, opnar du først dokumentet forog deretter denne menyen.</ahelp>
2 weeks ago
Makro frå / Lagrea makro i
2 weeks ago
<variable id="versendentext"><ahelp hid=".uno:SendMail">Opnar eit nytt vindauge i standardprogrammet for e-post med det gjeldande dokumentet som eit vedlegg. Det oppsette filformatet vert brukt.</ahelp></variable> Viss dokumentet er nytt og ikkje lagra, vert formatet som er spesifisert i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME → Innstillingar</emph></caseinline><defaultinline><emph>Verktøy → Innstillingar</emph></defaultinline></switchinline><emph> → Last inn/lagrea → Generelt</emph> brukt.
2 weeks ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/01Norwegian Nynorsk

New string to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
For å lage ein ny makro, vel modulen «Standard» i lista <emph>Makro frå</emph> og vel så <widget>Ny</widget>.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,631 58,362 502,473
Translated 90% 5,105 52,765 454,158
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 66 922 7,921

Last activity

Last change March 16, 2020, 5:02 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year