User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideNorwegian Nynorsk

New strings to translate 3 weeks ago
Resource update 3 weeks ago
forward slash <literal>/</literal>
skråstrek <literal>/</literal>
3 weeks ago
back slash <literal>\</literal>
bakoverstrek <literal>\</literal>
3 weeks ago
colon <literal>:</literal>
kolon <literal>:</literal>
3 weeks ago
Sheet Naming Restrictions
Avgrensingar for namngjevinga på ark
3 weeks ago
Double-click the sheet tab or open its context menu and choose <menuitem>Rename Sheet</menuitem>. A dialog box appears where you can enter a new name.
Høgreklikk på arkfana for å opna sprettoppmenyen og vel <menuitem>Gje arket nytt namn</menuitem>. Det kjem opp eit dialogvindauge der du kan skriva inn det nye namnet. Du kan også opna dialogvindauget ved å dobbeltklikka på arkfana.
3 weeks ago
To rename a sheet in your document:
Slik kan du gje eit ark nytt namn:
3 weeks ago
Setting sheet names is an important feature to produce readable and understandable spreadsheets documents.
Valet av namn på arka er viktig for å laga oversiktlege og lett forståelege rekneark.
3 weeks ago
<link href="text/scalc/01/07090000.xhp" name="View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns">View - Freeze Rows and Columns</link>
<link href="text/scalc/01/07090000.xhp" name="View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns">Vis → Frys rader og kolonnar</link>
4 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,480 24,083 192,053
Translated 96% 1,426 22,847 183,270
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 9 187 2,199

Last activity

Last change March 27, 2021, 5:25 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity