Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped.
Mähib teksti automaatselt kas objekti äärisest vasakule, paremale või kõigile neljale küljele. Kui vahemaa objekti ja leheküljeveerise vahel on väiksem kui 2 cm, siis teksti ei mähita.
9 days ago
Aft_er
Pä_rast (paremalt)
9 days ago
Be_fore
_Enne (vasakult)
9 days ago
_Wrap Off
Ei _mähita
9 days ago
Select the font from the list.
Vali loendist font.
9 days ago
Select a color from the drop-down box.
Vali loendikastist värv.
9 days ago
Include sub _levels
Peidetakse ka alamtasemed
9 days ago
Display tracked changes
Jälitatud muudatuste kuva
9 days ago
Tracked _deletions in margin
Jälitatud kustutamised veeristel
9 days ago
Display Fields
Näidatavad väljad
9 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,936 24,033 141,785
Translated 92% 4,587 19,525 116,047
Needs editing 0% 3 83 499
Failing checks 0% 17 109 677

Last activity

Last change April 12, 2021, 5:46 p.m.
Last author Mihkel Tõnnov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity