Outline Folding
Свиване на плана
4 days ago
_Show outline-folding buttons
Показване на бутони за свиване на плана
4 days ago
Design your own list or outline format
Конструиране на ваш собствен формат за списък или план
4 days ago
Modify indent, spacing, and alignment for list numbers or symbols
Променяне на отстъпа, разстоянията и подравняването за номерата или символите на списък
4 days ago
Choose a predefined graphic bullet symbol
Избиране на предварително дефиниран графичен водещ символ
4 days ago
Choose a predefined outline format
Избиране на предварително дефиниран формат на план
4 days ago
Choose a predefined ordered list
Избиране на предварително дефиниран подреден списък
4 days ago
Choose a predefined bullet type
Избиране на предварително дефиниран тип водещи символи
4 days ago
Name and hide user-defined styles
Наименуване и скриване на потребителски стилове
4 days ago
Revert any changes made on the tab shown here to the settings that were present when this dialog was opened.
ОтмянаВръщане на всички промени в показания тук раздел, в към настройките, които са присъствали при отваряне на диалога.
4 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,936 24,033 141,785
Translated 99% 4,933 23,961 141,362
Needs editing 0% 2 70 405
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2021, 5:49 p.m.
Last author Mihail Balabanov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity