User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / svx/messagesUpper Sorbian

New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / svx/messagesUpper Sorbian

New strings to translate 4 days ago
Resource update 4 days ago
Adds a new namespace to the list.
Přidawa lisćinyje nowy mjenowy rum.
2 weeks ago
Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.
Začita eksistowacyu wotkbrazowy wobrazu kartu w datajowym formaće MAP-CERN, MAP-NCSA abo SIP StarView ImageMap.
2 weeks ago
Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.
Zmóžnja wam, wěstym wobłukam, tak mjenowanym tłóčatkam, w grafice abo skupinje grafikow URL přidać. Wotkbrazowy wobraza karta je skupina jednoho tłóčatka abo wjacorych tłóčatkow.
2 weeks ago
Displays the image map, so that you can click and edit the hotspots.
Pokazuje wotkbrazowy wobrazu kartu, zo byšće móhł na tłóčatka kliknyć a je wobdźěłować.
2 weeks ago
Selects a hotspot in the image map for editing.
Wuběra wobłuk we wotkbrazowym wobrazuej karće za wobdźěłowanje.
2 weeks ago
Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.
Składuje wotkbrazowy wobrazu kartu w datajowym formaće MAP-CERN, MAP-NCSA abo SIP StarView ImageMap.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,303 12,072 73,325
Translated 99% 3,284 12,052 73,222
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 38 65 411

Last activity

Last change Jan. 11, 2021, 6:25 p.m.
Last author Michael Wolf

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity