Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Translation file lv/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Committed changes 3 months ago
[ProductName] can be set as the default application to open Microsoft Office file types. This means, for instance, that if you double click on one of these files, [ProductName] will open it, not the program that opens it now.
[ProductName] var iestatīt kā noklusējuma lietotni, lai atvērtu šosMicrosoft Office datņu tipus. Tas nozīmē, ka, uzklikšķinot uz kādas no šīm datnēm, tās atvērs [ProductName], nevis tā programmatūra, kura to atver tagad.
3 months ago
Committed changes 5 months ago
The Windows Installer service cannot update the system file [2] because the file is protected by Windows. You may need to update your operating system for this program to work correctly. {{Package version: [3], OS Protected version: [4]}}
Windows Installer serviss nevar atjaunināt sistēmas datni [2], jo Windows datni aizsargā Windows. Iespējams, jums jāatjaunina sava operētājsistēma, lai šī programma strādātu korekti. {{Pakotnes versija: [3], OS aizsargātā versija: [4]}}
5 months ago
Committed changes 5 months ago
Property: [1], Signature: [2]
ParametrsĪpašība: [1], paraksts: [2]
5 months ago
Committed changes 6 months ago
&Do not close applications. A reboot will be required to complete the setup.
&Neaizvērt lietotnes. Būs jāpārstartē dators, lai pabeigtu uzstādīšanu.
6 months ago
The [ProductName] Help must be installed in the same directory as the program.
[ProductName] Palīdzībai vajadzīgs tikt instalētai tajā pašā mapē, kurā programmai.
6 months ago
The following applications are using files that need to be updated by this setup. You can let Installation Wizard close them and attempt to restart them, or reboot the system later to complete the setup.
Sekojošās lietotnes izmanto datnes, kas ir jāatjauno šīs instalēšanas laikā. Jūs varat ļaut vednim tās aizvērt un vēlāk mēģināt tās pārstartēt, vai pārstartēt visu datoru, lai pabeigtu uzstādīšanu.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 560 4,439 28,680
Translated 100% 560 4,439 28,680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 9 55 341

Last activity

Last change Oct. 18, 2020, 10:44 a.m.
Last author Ingmārs Dīriņš

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity