The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Translation file cy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Committed changes 5 months ago
{&DialogDefaultBold}&Typical
{&DialogDefaultBold}&NodweddiadArferol
5 months ago
Committed changes a year ago
&Do not close applications. A reboot will be required to complete the setup.
&Peidio â chau'r rhaglenni. Bydd angen ailgychwyn y cyfrifiadur i gwblhau'r gosodiad.
a year ago
The following applications are using files that need to be updated by this setup. You can let Installation Wizard close them and attempt to restart them, or reboot the system later to complete the setup.
Mae'r rhaglenni canlynol yn defnyddio ffeiliau sydd angen eu diweddaru gan y gosodiad hwn. Gallwch adael i'r Dewin Gosod eu cau a cheisio eu hail gychwyn neu ailgychwyn y peiriant yn nes ymlaen i gwblhau'r gosodiad.
a year ago
New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Committed changes a year ago
The [ProductName] Help must be installed in the same directory as the program.
Rhaid bod Cymorth [ProductName] wedi cael ei osod yn yr un cyfeiriadur a'r rhaglen.
a year ago
New string to translate a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 560 4,439 28,680
Translated 100% 560 4,439 28,680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 2, 2020, 4:25 p.m.
Last author Rhoslyn Prys

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity