Co_ntinuous facing
Pidev paarikaupa
6 days ago
C_ontinuous
Pidev
6 days ago
Outl_ine and page
Liigendus ja lehekülg
6 days ago
Collapse Outlines
Kuvatav liigendus
6 days ago
_Visible levels:
Nähtavad tasemed:
6 days ago
Show _All
Kõik tasemed
6 days ago
_Clear
Puhasta
6 days ago
Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.
Võimaldab valida sertifikaadi, mida eksporditava PDF-faili allkirjastamiseks kasutada.
6 days ago
Export outlines as named destinations
Liigendus eksporditakse nimeliste viidetena
6 days ago
If switched on, automatically inserted blank pages are exported to the PDF file. This is best if you are printing the pdf file double-sided. Example: In a book a chapter paragraph style is set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, %PRODUCTNAME inserts an even numbered blank page. This option controls whether to export that even numbered page or not.
Märkimise korral eksporditakse PDF-faili ka automaatselt lisatud tühjad leheküljed. See on vajalik, kui soovid PDF-faili hiljem mõlemale lehe poolele printida. Näiteks kui raamatus on peatüki lõigustiilis määratud, et see algab alati paarituarvulise numbriga leheküljega, ja eelmine peatükk lõpeb samuti paarituarvulise numbriga leheküljel, lisab %PRODUCTNAME nende vahele paarisarvulise numbriga tühja lehekülje. See säte määrab, kas taolised leheküljed eksporditakse või mitte.
6 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 334 2,557 14,999
Translated 92% 309 1,994 11,802
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 12, 2021, 5:46 p.m.
Last author Mihkel Tõnnov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity