None

New strings to translate

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

New strings to translate a month ago
None

Resource update

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

Resource update a month ago
None

Source string changed

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

Ctrl + Shift + ?V
a month ago
None

Suggestion added

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

<span class="productname">%productName</span> uses modern browser resources to adapt the user interface to the size of the viewing area, including small screens found in mobile devices. The interface is composed of:
<span class="productname">%productName</span> używając przeglądarki dostosowuje interfejs użytkownika do wielkości wykorzystywanego ekranu, włączając małe ekrany urządzeń mobilnych. Interfejs składa się z:
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

<span class="productname">%productName</span> notifies you with a small notification in the footer when a new user enters or when a user leaves.
<span class="productname">%productName</span> informuje przez niewielkie powiadomienie w stopce gdy nowy użytkownik wchodzi do dokumentu lub opuszcza go.
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

Each user gets assigned a color. The cursor of each user will be shown in the assigned color. Note: you will see your cursor as black, blinking cursor, although others will see you with a different color.
Każdy użytkownikowi zostanie przypisany kolor który będzie widoczny jako pokolorowany kursor. Uwaga: twój kursor będzie pokazywał się jako czarny mrugający kursor, jednak dla innych będzie on pokolorowany.
2 months ago
None

Resource update

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

Resource update 3 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

New string to translate 7 months ago
None

Resource update

LibreOffice Online / loleaflet-helpPolish

Resource update 7 months ago
<span class="def">The search bar:</span> Searching starts automatically when content is inserted in the search box, and the document window automatically moves to the first occurrence found. Searching is not case-sensitive. There are three buttons right next to the search box:
<span class="def">The search bar:</span> po wpisaniu tekstu wyszukiwanie rozpoczyna się automatycznie, a widok jest przesuwany do pierwszego wystąpienia szukanej frazy. Wielkość liter nie ma znaczenia. Po prawej stronie pola wyszukiwania znajdują się trzy przyciski:
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 418 5,402 34,998
Translated 54% 229 1,215 6,456
Needs editing 0% 1 5 16
Failing check 1% 7 15 75

Last activity

Last change March 1, 2020, 10:03 p.m.
Last author Adam Rak

Activity in last 30 days

Activity in last year