New string to translate 6 days ago
Resource update 6 days ago
Committed changes a month ago
LibreLogo drawings and programs use the same Writer document. The LibreLogo canvas is on the first page of the Writer document. You can insert a page break before the LibreLogo programs and set page zoom using the “magic wand” icon of the Logo toolbar, also change the font size for a comfortable 2-page layout for LibreLogo programming: left (first) page is the canvas, right (second) page is the LibreLogo program editor.
LibreLogo-teikningane og programkoden brukear det same Writer-dokumentet. Teikneflata for LibreLogo er på den første sida av dokumentet. Programmet vert skrive på den neste sida eller dei neste sidene om nødvendig. Når du opnar dokumentet, kan få fram skjelpadda og setja inn eit sideskift etter den første sida ved å trykkja på «tryllestaven» på verktøylinja for Logo. Det er som oftast praktisk og ha teiknesida og programsida side ved side. Du kan eventuelt endra skriftstorleiken slik at det vert lettare å lesa teksten.
a month ago
Committed changes a month ago
1-line function declarations are not supported (TO and END need new lines).
Funksjonsdeklarasjonar på ei enkelt linje kan ikkje brukast. (Unntatteke TIL og SLUTT, som må ha linjeskift etter seg).
a month ago
Committed changes a month ago
; Python-like list generation<br/> PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]<br/> <br/> FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]<br/> FORWARD i<br/> LEFT 90<br/> ]<br/>
; Python-liknande listegenerering<br/> SKRIV UT OMRÅDE 10 ; skriv ut [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> SKRIV UT OMRÅDE 3 10 ; skriv ut [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]<br/> SKRIV UT OMRÅDE 3 10 3 ; skriv ut [3, 6, 9]<br/> <br/> FOR n I OMRÅDE 10 50 10 [ ; løkke for [10, 20, 30, 40]<br/> FRAM i<br/> VENSTRE 90<br/> ]<br/>
a month ago
New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 326 3,357 20,629
Translated 99% 325 3,333 20,334
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 3 42 256

Last activity

Last change Dec. 9, 2020, 6:30 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity