User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Dutch

New string to translate 2 days ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Dutch

Resource update 2 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Dutch

New strings to translate 8 days ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Dutch

Resource update 8 days ago
Hidden outline contents will <emph>not</emph> be printed or exported to PDF.
Inhoud met verborgen overzichtsinhoud wordt <emph>niet</emph> afgedrukt of geëxporteerd naar PDF.
9 days ago
To print or to export the full document, set the outline visibility to <emph>Show All</emph> beforehand.
Om het volledige document af te drukken of te exporteren, stelt u de zichtbaarheid van het overzicht vooraf in op <emph>Alles tonen</emph>.
9 days ago
Printing and exporting to PDF with Outline Visibility Contents
Afdrukken en exporteren naar PDF met Zichtbaarheid overzichtsinhoud
9 days ago
The document contents are not affected by the visibility settings.
De inhoud van het document wordt niet beïnvloed door de zichtbaarheidsinstellingen.
9 days ago
Documents saved in Open Document Format (.odt) will retain the current settings of hidden and shown contents at time of the save command.
Documenten die zijn opgeslagen in Open Document-indeling (.odt) behouden de huidige instellingen van verborgen en weergegeven inhoud op het moment van de opslagopdracht.
9 days ago
Saving Document Outline Visibility State
Documentoverzicht zichtbaarheidsstatus opslaan
9 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,458 37,852 310,690
Translated 98% 3,420 36,840 301,032
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 18, 2021, 10:12 a.m.
Last author kees538

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity