User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/smath/01Finnish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/01Finnish

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/smath/01Finnish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/01Finnish

Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/smath/01Finnish

Committed changes 3 months ago
In describing the following attribute functions, the letter "a" in the icon refers to the placeholder that you would like to assign to the respective attribute. You can substitute this character with any other character that you choose.
Seuraavana olevissa määreiden kuvauksissa kirjain "a" kuvakkeessa viittaa paikkamerkkiin, jota käytetään määrään kanssa. Tämän merkin voi korvata millä tahansa muulla valittavalla kirjoitusmerkillä.
3 months ago
The <emph>is defined as</emph> relation with two placeholders is inserted by typing <emph><?>def<?></emph>.
<emph>Määritelty yhtäsuuruus</emph> -relaatio ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla lisätään kirjoittamalla <emph><?>def<?></emph>.
3 months ago
Insert the <emph>picture by</emph> correspondence character with two placeholders by typing <emph><?> transl <?></emph> in the <emph>Commands</emph> window.
Lisätään korrespondenssirelaation <emph>kuva</emph> -merkki (imof) ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla kirjoittamalla <emph>komentoikkunassa</emph> <emph><?> transl <?></emph>.
3 months ago
The <emph><?>transr<?></emph> command inserts the <emph>original by</emph> correspondence character with two placeholders.
Komento <emph><?>transr<?></emph> lisää korrespondenssirelaation <emph>alkuperä</emph> -merkin (origof) ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla.
3 months ago
When entering information manually in the <emph>Commands</emph> window, note that a number of operators require spaces for the correct structure. This is especially true if you are working with values instead of placeholders. For example, for the "is considerably greater" relation, type either <emph>10 gg 1</emph> or <emph>a gg b</emph>.
Kirjoitettaessa <emph>komentoikkunaan</emph> on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntimerkkejä kaavan osien erottimeksi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja eikä paikkamerkkejäpaikanvaraajien sijasta. Esimerkkinä "merkittävästi suurempi" -relaation kirjoittaminen <emph>10 gg 1</emph> tai <emph>a gg b</emph>.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,541 16,987 176,725
Translated 67% 1,035 11,047 98,621
Needs editing 0% 2 63 434
Failing checks 0% 11 207 2,942

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 5:20 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity