Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/smath/01.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/smath/01.po
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/EditSymbols">Use this dialog to add symbols to a symbol set, to edit symbol sets, or to modify symbol notations.</ahelp> You can also define new symbol sets, assign names to symbols, or to modify existing symbol sets.
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/EditSymbols"> Pomocí tohoto dialoguového okna můžete přidávat nové symboly do sady symbolů, upravovat sady symbolů nebo měnit názvy symbolů.</ahelp> Také můžete určit nové sady symbolů, přiřadit symbolům názvy nebo upravit existující sadu symbolů.
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/symbols">Lists the names for the symbols in the current symbol set. Select a name from the list or type a name for a newly added symbol.</ahelp>
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/symbols">Zobrazuje názvy symbolů v aktuální sadě symbolů. Vyberte jménonázev ze seznamu nebo napište název nově přidávaného symbolu.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/fonts">Displays the name of the current font and enables you to select a different font.</ahelp>
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/fonts">Zobrazuje jménonázev aktuálního písma a umožňuje vám zvolit jiné písmo.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/oldSymbolSets">This list box contains the name of the current symbol set. If you want, you can also select a different symbol set.</ahelp>
<ahelp hid="modules/smath/ui/symdefinedialog/oldSymbolSets"> Tento výběr obsahuje název aktuální sady symbolů. Pokud chcete, můžete vybrat jinou sadu symbolů.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/fontsizedialog/default">Click this button to save your changes as a default for all new formulas.</ahelp> A security response appears before saving any changes.
<ahelp hid="modules/smath/ui/fontsizedialog/default">Klepnutím na toto tlačítko uložíte své změny jako výchozí pro všechny nové vzorce.</ahelp> Před uložením změn musíte potvrdit bezpečnostní dotaz.
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/fonttypedialog/default">Click this button to save your changes as the default for all new formulas.</ahelp> After confirming the changes, click the <emph>Yes</emph> button.
<ahelp hid="modules/smath/ui/fonttypedialog/default">Klepnutím na toto tlačítko uložíte své změny jako výchozí pro všechny nové vzorce.</ahelp> Změny musíte ještě potvrdit klepnutím na tlačítko <emph>Ano</emph>.
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/fontdialog/italic" visibility="visible">Check this box to assign the italic attribute to the font.</ahelp>
<ahelp hid="modules/smath/ui/fontdialog/italic" visibility="visible">Zaškrtnutím tohoto políčkae zvolíte kurzívu.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/fontdialog/bold" visibility="visible">Check this box to assign the bold attribute to the font.</ahelp>
<ahelp hid="modules/smath/ui/fontdialog/bold" visibility="visible">Zaškrtnutím tohoto políčkae zvolíte tučné písmo.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/alignmentdialog/default" visibility="visible">Click here to save your changes as the default settings for new formulas.</ahelp> A security response will appear before saving.
<ahelp hid="modules/smath/ui/alignmentdialog/default" visibility="visible">Uloží vaše změnyKlepnutím změny uložíte jako výchozí pro všechny nové vzorce.</ahelp> Před uložením změn se zobrazí dialog pro potvrzení.
2 weeks ago
Triple curve integral
Trojný křivkObjemový integrál
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,541 16,987 176,725
Translated 100% 1,541 16,987 176,725
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 26 867 8,781

Last activity

Last change Dec. 31, 2020, 4:17 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity