Translation status

709 Strings 99% Translate
10,579 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4% 324 4,810 79 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 16 20 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 8 16 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 12 114 29 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 38 355 11 77 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 202 2,874 49 420 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 29 227 29 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 35 784 4 44 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 7 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 7 99 1 15 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 70 12 14 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 5 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 22 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 45 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 2 8 20 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 22 487 2 160 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 6 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 7 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 93 1,205 12 110 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 56 618 3 70 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 24 210 2 572 1 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 173 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 101 10 24 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 11 7 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 53 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 12 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 103 1,120 15 635 7 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 33 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 50 24 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/guideDanish

New strings to translate a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 2 months ago
Select <widget>Gradient</widget>, and then click a gradient style in the list.
Vælg <widget>Farveovergang</widget> og klik så på en typografi til overgang på listen.
2 months ago
<bookmark_value>objects; moving along paths</bookmark_value><bookmark_value>connecting; paths and objects</bookmark_value><bookmark_value>paths; moving objects along</bookmark_value><bookmark_value>motion paths</bookmark_value><bookmark_value>deleting;animation effects</bookmark_value><bookmark_value>effects;applying to/removing from objects</bookmark_value><bookmark_value>animation effects</bookmark_value><bookmark_value>animations;editing</bookmark_value><bookmark_value>custom animation</bookmark_value>
objektet ThisComponent<bookmark_value>objekter; flytte langs mead stier</bookmark_value><bookmark_value>forbinde; stier og objekter</bookmark_value><bookmark_value>stier; flytte objekter langs mead</bookmark_value><bookmark_value>bevægelsesstier</bookmark_value><bookmark_value>fjerne; animationseffekter</bookmark_value><bookmark_value>slette;animationseffekter</bookmark_value><bookmark_value>effekter;anvende til/fjerne fra objekter</bookmark_value><bookmark_value>animationseffekter</bookmark_value><bookmark_value>animationer;redigere</bookmark_value><bookmark_value>brugerdefineret animation</bookmark_value>
2 months ago
Committed changes 2 months ago
Clicking Undo will not delete a photo album. Right-click the slides on the slide panel and select <item type="menuitem">Delete Slide</item> to delete the slides.
Klik på Fortryd vil ikke slette et foto album. Højreklik på diassene i diaspanelet og vælg <item type="menuitem">Slet dias</item> for at slette dias.
2 months ago
Clicking Undo will not delete a photo album. Right-click the slides on the slide panel and select <item type="menuitem">Delete Slide</item> to delete the slides.
Klik på Fortryd il ikke slette et foto album. Højreklik på diassene i diaspanelet og vælg <item type="menuitem">Slet dias</item> for at slette dias.
2 months ago
Click on a file name to display it in the <item type="menuitem">Preview</item> area
Klik på et filnavn for at vise det i <item type="menuitem">Forhåndsvisnings-</item>området
2 months ago
If several images are in the same folder, you can select a group of photos using the Shift or Ctrl keys while clicking on their filenames.
Hvis der er flere billeder i samme mappe, kan du vælge en gruppe billeder ved at holde Shift eller Ctrl tasterne nede, mens du klikke på deres filnavne.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 709 10,579 84,331
Translated 99% 706 10,516 83,749
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 14, 2020, 7:37 p.m.
Last author SteenRønnow

Activity in last 30 days

Activity in last year