Translation status

1,953 Strings 33% Translate
24,898 Words 9%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 338 5,024 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 106 549 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 21 336 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 167 1,299 2 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 262 4,657 5 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 22 432 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 64 269 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 75 612 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 952 15,127 25 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 39 380 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 66 873 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 37% 82 445 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 50 261 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 2,157 21,408 79 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 77 464 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,079 16,781 26 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 81 1,347 48 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 79 812 2 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
auxiliary MPL-2.0 64% 42 129 2 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 158 2,260 1 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 3,797 7 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 832 14,038 19 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,306 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 25 294 35 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 49 375 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 70 1,967 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 77 387 3 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 90 1,005 4 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 111 1,397 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 50 340 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 48% 1,111 24,448 9 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 9 118 4 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 65% 115 1,722 2 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 22 268 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 143 2,145 5 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 1,133 15,843 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 3,768 52,710 26 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 566 6,280 19 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 649 10,534 4 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 237 3,142 6 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 94 257 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 20 191 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 3,686 50,434 18 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 390 7,982 6 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 171 1,611 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 10 93 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
<ahelp hid="modules/smath/ui/smathsettings/sizenormal">Prints the formula without adjusting the current font size.</ahelp> It is possible that with large formulas a part of the command text is cut off.
Vytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.
<ahelp hid="modules/smath/ui/smathsettings/sizenormal">Vytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.</ahelp>U väčších vzorcov môže dôjsť k orezaniu časti textu.
9 hours ago
<ahelp hid="modules/smath/ui/smathsettings/sizenormal">Prints the formula without adjusting the current font size.</ahelp> It is possible that with large formulas a part of the command text is cut off.
Vytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.
<ahelp hid="modules/smath/ui/smathsettings/sizenormal">Vytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.</ahelp>U väčších vzorcov môže dôjsť k orezaniu časti textu.
9 hours ago
<ahelp hid=".">Applies a thin border to the formula area in the printout.</ahelp> <emph>Title</emph> and <emph>Formula text</emph> are only set down by a frame if the corresponding check box is active.
<ahelp hid=".">Vo výtlačku umiestni okolo vzorca tenký rámček.</ahelp> <emph>Názov</emph> a <emph>Text vzorca</emph> budú orámované len vtedy, ak bude zaškrtnuté zodpovedajúce pole.
9 hours ago
Use background cache
Použiť background cachemedzipamäť v pozadí
10 hours ago
Committed changes 14 hours ago
<ahelp hid=".">Enable this option to print text placeholders. Disable this option to leave the text placeholders blank in the printout.</ahelp><link href="text/swriter/01/04090003.xhp">Text placeholders</link> are fields.
<ahelp hid=".">Pri zaškrtnutí tejto voľby sa budú tlačiť zástupné znaky za text. Pokiaľ nebude pole zaškrtnuté, pri tlači budú zástupné znaky textov prázdne.</ahelp><link href="text/swriter/01/04090003.xhp">Zástupné znaky</link> sú polia.
yesterday
<ahelp hid=".">Enable this option to print text that is marked as hidden.</ahelp> The following hidden text is printed: text that is formatted as hidden by <link href="text/shared/01/05020200.xhp">Format - Character - Font Effects - Hidden</link>, and the text fields <link href="text/swriter/01/04090003.xhp">Hidden text and Hidden paragraphs</link>.
<ahelp hid=".">Pri zaškrtnutí tejto voľby sa bude tlačiť text označený ako skrytý.</ahelp> Vytlačí sa tento skrytý text: text, ktorý je označený ako skrytý pomocou <link href="text/shared/01/05020200.xhp">Formát - Znak - Efekty pre písmo - Skrytý</link> a textové polia <link href="text/swriter/01/04090003.xhp">Skrytý text and Skryté odseky</link>.
yesterday
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/optionenSlovak

New strings to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,953 24,898 215,216
Translated 33% 662 2,355 21,015
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 10 20 397

Last activity

Last change Sept. 22, 2020, 5:34 p.m.
Last author Miloš Šrámek

Activity in last 30 days

Activity in last year