Make sure to install a JRE compatible with the %PRODUCTNAME architecture: 64-bit JRE for 64-bit %PRODUCTNAME and 32-bit JRE for 32-bit %PRODUCTNAME.
Sørg for at installere et JRE, der er kompatibel med %PRODUCTNAME-arkitekturen: 64-bit JRE til 64-bit %PRODUCTNAME og 32-bit JRE til 32-bit %PRODUCTNAME.
2 weeks ago
When you choose <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/shared/01/06050000.xhp" name="Format - Numbering/Bullets"><menuitem>Format - Bullets and Numbering</menuitem></link></caseinline><defaultinline><menuitem>Format - Bullets and Numbering</menuitem></defaultinline></switchinline> to format a paragraph with numbers or bullets in a text document, the program assigns these Paragraph Styles automatically.
Når du vælger <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/shared/01/06050000.xhp" name="Format - Numbering/Bullets"><menuitem>Formater ▸ Punktopstilling</menuitem></link></caseinline><defaultinline><menuitem>Formater ▸ Punktopstilling</menuitem></defaultinline></switchinline> for at nummerere et afsnit med tal eller punkttegn i et tekstdokument, tilknytter programmet automatisk disse afsnitstypografier.
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/optfonttabpage/listbox">Specifies the font and font size for the <emph>List</emph> paragraph style, which is inherited by all derived paragraph styles.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/optfonttabpage/listbox">Angiver <emph>Liste</emph>-typografiens skrifttype og skrifttypestørrelse, som nedarves til alle afledte typografier.</ahelp>
2 weeks ago

Så vidt jeg kan se, har vi ikke liste-AFSNITs-typografier, men nok listetypografier. Derfor udelader jeg "afsnit" i denne oversættelse.

2 weeks ago
The current list of %PRODUCTNAME modules and resources that depends on Java is available <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/015" name="Java wiki">in the wiki</link>.
Den aktuelle liste over %PRODUCTNAME moduler og ressourcer, der afhænger af Java er tilgængelige <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/015" name="Java wiki">på wikien</link>.
2 weeks ago
The compatibility filter in the <emph>Character Highlighting Color</emph> dialog provides the Microsoft Office highlighting colors. Use those colors and choose <emph>Export as: Highlighting</emph> if you want both color fidelity and ease of editing for Office users.
Det kompatibilitetsfilter i dialogen <emph>Tegnfremhævningsfarve</emph> leverer Microsoft Offices fremhævningsfarve. Brug de farver og vælg <emph>Eksporter som: Fremhævning</emph>, hvis du vil have både farvepålidelighed og gøre det let for Office-brugere af redigere.
2 weeks ago
Shading exports all RGB colors to the other Office character attribute. This preserves color fidelity between $[officename] and Microsoft Office documents, but Office users must edit this character attribute with a tool that is not commonly used or easy to find in Office applications. This is the default setting since $[officename] 7.0.
Skygge eksporter alle RGB-farver til andre Office tegnattributter. Dette bevarer farvetroskaben mellem $[officename] og Microsoft Office dokumenter, men Office-brugere skal redigerre dette tegnattribut med et værktøj, der hverken er almindeligt brugt eller let finde i Office-programmer. Dette er standardindstillingen siden $[officename] 7.0.
2 weeks ago
Highlighting exports the closest match between a $[officename] highlighting color and one of the 16 Microsoft highlighting colors, using the Office character attribute that makes it easy for Office users to edit with the highlighting tool in Office applications. This is the default setting in $[officename] 5.0 to 6.4.
Fremhævning eksporterer det nærmeste match mellem en $[officename] fremhævningsfarve og en af de 16 Microsoft fremhvæningsfarver med de Office tegnattributter, der gør det let for Office-brugere at redigere med fremhævningsværktøjet i Office-programmer. Dette er standardindstillingen i $[officename] 5.0 til 6.4.
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Microsoft Office has two character attributes similar to $[officename] character highlighting. Use this control to select the attribute, <emph>highlighting</emph> or <emph>shading</emph>, that $[officename] should use when exporting $[officename] character highlighting to Microsoft Office file formats.</ahelp>
<ahelp hid=".">Microsoft Office har to tegnattributter, der ligner $[officename] tegnfremhævning. Brug dette kontrolelement til at vælge atributterne <emph>fremhævelse</emph> eller <emph>skygge</emph>, som $[officename] bør bruge under eksport af $[officename] tegnfremhævelse til Microsoft Office-filformater.</ahelp>
2 weeks ago
<bookmark_value>Microsoft lock files</bookmark_value><bookmark_value>lock files;Microsoft Office</bookmark_value><bookmark_value>lock files;%PRODUCTNAME</bookmark_value><bookmark_value>OLE objects;import and export</bookmark_value><bookmark_value>embedded objects;import and export</bookmark_value><bookmark_value>OLE objects;Microsoft Office</bookmark_value><bookmark_value>OLE objects;PDF</bookmark_value><bookmark_value>character highlighting;Microsoft Office export</bookmark_value><bookmark_value>character shading;Microsoft Office export</bookmark_value>
<bookmark_value>Microsoft låsefiler</bookmark_value><bookmark_value>låsefiler;Microsoft Office</bookmark_value><bookmark_value>låsefiler;%PRODUCTNAME</bookmark_value><bookmark_value>OLE-objekter;import og eksport</bookmark_value><bookmark_value>indlejrede objekter;import og eksport</bookmark_value><bookmark_value>OLE-objekter;Microsoft Office</bookmark_value><bookmark_value>OLE-objekter;PDF</bookmark_value><bookmark_value>tegnfremhævning;Microsoft Office eksport</bookmark_value><bookmark_value>tegnskygninge;Microsoft Office eksport</bookmark_value>
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,983 25,602 222,770
Translated 99% 1,980 25,523 221,993
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 25, 2021, 10:33 a.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity