Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
<ahelp hid=".">Microsoft Office has two character attributes similar to $[officename] character highlighting. Use this control to select the attribute, <emph>highlighting</emph> or <emph>shading</emph>, that $[officename] should use when exporting $[officename] character highlighting to Microsoft Office file formats.</ahelp>
<ahelp hid=".">Microsoft Office používá dva atributy znaku podobné zvýraznění znaku v $[officename]. Vyberte příslušný atribut (<emph>zvýraznění</emph> nebo <emph>stínování</emph>), který má $[officename] použít při exportu zvýrazněných znaků do formátů souboru Microsoft Office.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="cui/ui/securityoptionsdialog/ctrlclick">If enabled, you must hold down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline> key while clicking a hyperlink to follow that link. If not enabled, a click opens the hyperlink.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/securityoptionsdialog/ctrlclick">Pokud je povoleno, je nutné při klepnutí na hypertextový odkaz podržet klávesu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline>. Pokud pole zaškrtnuto není, otevře se hypertextový odkaz po klepnutí.</ahelp>
3 weeks ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline>-click required to follow hyperlinks
Pro otevření hypertextových odkazů vyžadovat <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline>-kliknutí
3 weeks ago
Make sure to install a JRE compatible with the %PRODUCTNAME architecture: 64-bit JRE for 64-bit %PRODUCTNAME and 32-bit JRE for 32-bit %PRODUCTNAME.
Ujistěte se, že je nainstalováno JRE kompatibilní s architekturou %PRODUCTNAME: 64bitové JRE pro 64bitovou verzi %PRODUCTNAME a 32bitové JRE pro 32bitovou verzi %PRODUCTNAME.
3 weeks ago
The current list of %PRODUCTNAME modules and resources that depends on Java is available <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/015" name="Java wiki">in the wiki</link>.
Aktuální seznam modulů a částí %PRODUCTNAME, které závisejí na jazyceJava, naleznete <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/015/cs" name="Java na wiki">na wiki</link>.
3 weeks ago
This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME - Advanced</menuitem> and select <emph>Enable experimental features</emph> checkbox.
Tato funkce je experimentální, může způsobovat chyby nebo se chovat nepředvídaně. Chcete-li ji přesto povolit, zvolte <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Předvolby</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Nástroje - Možnosti</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME - Pokročilé</menuitem> a zaškrtněte pole <emph>Povolit experimentální funkce</emph>.
3 weeks ago
Complex text layout
Komplexní rozvržení textu
3 weeks ago
For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in <link href="text/shared/optionen/01010600.html#jahreszahlen" name="twodigityears">Tools - Options - General - Year (Two Digits)</link>.
U všech masek se rok zadaný dvěma číslicemi rozpoznává podle nastavení v <link href="text/shared/optionen/01010600.html#jahreszahlen" name="rok dvěma číslicemi">Nástroje - Možnosti - Obecné - Rok (dvě číslice)</link>.
3 weeks ago
In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the <literal>Y-M-D</literal> pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since %PRODUCTNAME 3.5, this input is formatted as <literal>YYYY-MM-DD</literal> (ISO 8601).
Kromě takto explicitně zadaných masek se na datum automaticky rozpoznává a převádí vstup odpovídající masce <literal>Y-M-D</literal>. Pro tuto masku se nerozpoznává vstup začínající čísly od 1 do 31. Od %PRODUCTNAME 3.5 se vstup pro tuto masku zformátuje jako <literal>YYYY-MM-DD</literal> (ISO 8601).
3 weeks ago
If you change the <emph>Locale setting</emph>, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.
Pokud změníte <emph>Národní prostředí</emph>, nastaví se výchozí masky pro rozpoznání data pro nově zvolené prostředí a všechny uživatelem zadané úpravy či doplnění budou ztraceny.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,983 25,602 222,770
Translated 100% 1,983 25,602 222,770
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 25 385 4,963

Last activity

Last change March 30, 2021, 7:07 p.m.
Last author serval2412

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity