Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

<variable id="manage_templates"><link href="text/shared/guide/manage_templates.xhp" name="Manage_Templates">Templates in the Template Manager</link></variable>
<variable id="manage_templates"><link href="text/shared/guide/manage_templates.xhp" name="Správce šablon">Šablony ve správci šablon</link></variable>
12 days ago
<bookmark_value>paths;template files</bookmark_value><bookmark_value>categories;in templates</bookmark_value><bookmark_value>file extensions;in templates</bookmark_value>
<bookmark_value>cesty;soubory šablon</bookmark_value><bookmark_value>kategorie;šablony</bookmark_value><bookmark_value>přípony souboru;šablony</bookmark_value>
12 days ago
Working with Templates in Template Manager
Práce se šablonami ve správci šablon
12 days ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Home</keycode> or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+End</keycode>: scroll to the top or bottom of a table
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Home</keycode> nebo <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+End</keycode>: posun na začátek nebo konec tabulky
12 days ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+1</keycode> ... <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+7</keycode>: set the 1st ... 7th column type for the selected columns
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+1</keycode> ... <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+7</keycode>: nastaví 1. až 7. typ sloupce pro vybrané sloupce
12 days ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+A</keycode>: select all columns
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+A</keycode>: vybere všechny sloupce
12 days ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+Space</keycode> key: select the range from the last selected column to the current column (does not change other selections)
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+Mezerník</keycode>: vybere rozsah od posledního označeného sloupce k aktuálnímu sloupci (nezmění ostatní výběry)
12 days ago
<keycode>Home</keycode> or <keycode>End</keycode>: select the first or the last column (use <keycode>Shift</keycode> or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline> as with cursor keys)
<keycode>Home</keycode> nebo <keycode>End</keycode>: označí první nebo poslední sloupec (můžete použít <keycode>Shift</keycode> nebo <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline> jako s kurzorovými klávesami)
12 days ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+Left Arrow</keycode> or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+Right Arrow</keycode>: expand or shrink the selected range (does not change other selections)
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+Left Arrow</keycode> nebo <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+Right Arrow</keycode>: rozšíří nebo zmenší rozsah výběru (nezmění jiné výběry)
12 days ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Left Arrow</keycode> or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Right Arrow</keycode>: move focus to the left or to the right column (does not change selection)
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Left Arrow</keycode> nebo <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Right Arrow</keycode>: přesune zaměření na levý nebo pravý sloupec (nezmění výběr)
12 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,901 42,182 357,731
Translated 96% 2,807 40,205 340,771
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 34 539 8,044

Last activity

Last change April 5, 2021, 9:59 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity