Translation status

2,168 Strings 90% Translate
31,477 Words 81%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 275 4,424 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 16 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 63 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 142 1,779 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 38 154 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 3,176 31,648 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 18 495 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 9 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 3 17 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 63 635 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 390 6,698 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 4,054 53,261 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 406 3,041 3 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 19 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 48% 196 2,642 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 2,518 33,387 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/02Norwegian Bokmål

New string to translate 2 days ago
Resource update 2 days ago
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/02Norwegian Bokmål

New strings to translate a month ago
Resource update a month ago
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/02Norwegian Bokmål

New strings to translate a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 2 months ago
<emph>Min. value</emph> and <emph>Max. value</emph>: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is <emph>5</emph>, the connected database field contains the integer value <emph>3</emph>. The output is <emph>5</emph>, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is <emph>10</emph> and you enter <emph>20</emph>. The input is corrected and <emph>10</emph> is written in the database). If the fields are not filled in for <emph>Min. value</emph> and <emph>Max. value</emph>, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the <emph>Default value</emph> do not apply.
<emph>Laveste verdi</emph> og <emph>Høyeste verdi</emph>: Du kan velge laveste og høyeste verdi for tall i et formatert felt. Disse verdiene avgjør hvordan data vises og hvilke nye data som kan skrives inn. (Eksempel: Laveste verdi er <emph>5</emph>, og feltet i den tilknyttede databasen inneholder tallverdien <emph>3</emph>. Dette blir vist som <emph>5</emph>, men verdien i databasen blir ikke endret. Hvis høyeste verdi er <emph>10</emph> og du skriver inn <emph>20</emph>, blir innholdet rettet til <emph>10</emph> både i skjemaet og i databasen.) Hvis <emph>Laveste verdi</emph> og <emph>Høyeste verdi</emph> ikke er valgt, er det ikke grenser for hvilke data du kan legge inn. Disse to verdiene og <emph>Standardverdi</emph> gjelder ikke for formaterte felt som er knyttet til tekstfelt i en database.
2 months ago
<variable id="text"><ahelp hid=".uno:AddField">Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.</ahelp></variable>
<variable id="text"><ahelp hid=".uno:AddField">Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.</ahelp></variable>
2 months ago
<ahelp hid=".uno:GrafTransparence">Specifies the transparency in the graphic object.</ahelp> Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.
<ahelp hid=".uno:GrafTransparence" visibility="visible">Angir hvor gjennomsiktig bildeobjektet skal være.</ahelp> Du kan velge verdier fra 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (helt gjennomsiktig).
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,168 31,477 247,899
Translated 90% 1,966 25,804 205,646
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 23, 2020, 4:34 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Activity in last 30 days

Activity in last year