Translation status

275 Strings 95% Translate
2,830 Words 95%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 348 5,167 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 16 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 63 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 56 491 44 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 38 154 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 481 5,177 139 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 39 812 83 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 7 99 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 70 31 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 5 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 3 17 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 23 495 31 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 2 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 9 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 95 1,217 33 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 62 695 32 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 8 92 59 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 25 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 101 14 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 11 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 51 710 9 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 76 849 53 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 126 9 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 50 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Committed changes a month ago
<link href="text/shared/submenu_spacing.xhp">Spacing</link>
<link href="text/shared/submenu_spacing.xhp">Avstand</link>
a month ago
Spacing
Avstand
a month ago
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/sharedNorwegian Nynorsk

New strings to translate 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 3 months ago
Committed changes 5 months ago
You can use the <emph>Form Navigation</emph> bar to move within records as well as to insert and to delete records. If data is saved in a form, the changes are transferred to the database. The <emph>Form Navigation</emph> bar also contains sort, filter, and search functions for data records.
Du kan bruka <emph>navigasjonslinja for skjema</emph> til å gå fram og tilbake i postar og til å setja inn eller sletta postar. Dersom dataa er lagra i eit skjema, vert endringane overførte til databasen. <emph>Navigasjonslinja for skjema</emph> inneheld òg funksjonar for sortering, filtrering og søkjing i datapostar.
5 months ago
Committed changes 5 months ago
<ahelp hid=".">Enable an Internet connection for %PRODUCTNAME. If you need a Proxy, check the %PRODUCTNAME Proxy settings in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Internet</emph>. Then choose <emph>Check for Updates</emph> to check for the availability of a newer version of your office suite.</ahelp>
<ahelp hid=".">Slå på ei internettkopling for %PRODUCTNAME. Dersom du treng Proxy, prøv %PRODUCTNAME Proxy-innstillingane i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Verktøy → Innstillingar</emph></defaultinline></switchinline><emph> → Internett</emph>. Vel så <emph>Sjå etter oppdateringar</emph> for å sjå om det finst ein nyare versjon av kontorprogrammet.</ahelp>
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 275 2,830 26,464
Translated 95% 263 2,708 25,642
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 5 80 706

Last activity

Last change Sept. 6, 2020, 6:14 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year