Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

383 Strings 100% Translate
5,690 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 103 1,373 23 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 208 2,624 187 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 36 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 47 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 41 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 62 981 10 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 308 3,228 23 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 71 929 31 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 241 2,741 18 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/sdatabase.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/sdatabase.po
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseCzech

Committed changes yesterday
If there is an error when assigning properties to the objects contained in the form (for example, when assigning a non-existent database table to an object), a corresponding error message appears. This error message may contain a <emph>More</emph> button. <ahelp hid="dummy">If you click on <emph>More</emph>, a dialog displaying more information about the current problem appears.</ahelp>
Pokud při přiřazení vlastností k objektu formuláře vznikne chyba (např. přiřazení neexistující databázové tabulky objektu), zobrazí se odpovídající chybová zpráva. Tato chybová zpráva může obsahovat tlačítko <emph>Více</emph>. <ahelp hid="dummy">Po klepnutí na tlačítko <emph>Více</emph> se zobrazí dialogové okno s podrobnějšími informacemi o daném problému.</ahelp>
yesterday
The <link href="text/shared/02/01171000.xhp" name="Open in Design Mode"><emph>Open in Design Mode</emph></link> icon<image id="img_id1871395" src="cmd/sc_openreadonly.png" width="5.59mm" height="5.59mm"><alt id="alt_id1871395">Icon</alt></image> allows you to save a form document so that it always opens in form design mode.
Ikona <link href="text/shared/02/01171000.xhp" name="Otevřít v režimu návrhu"><emph>Otevřít v režimu návrhu</emph></link> <image id="img_id1871395" src="cmd/sc_openreadonly.png" width="5.59mm" height="5.59mm"><alt id="alt_id1871395">Ikona</alt></image> umožňuje uložit formulář tak, že se vždy otevře v režimu návrhu formuláře.
yesterday
The<emph> Form Navigator</emph> icon<image id="img_id3156002" src="cmd/sc_showfmexplorer.png" width="4.23mm" height="4.23mm"><alt id="alt_id3156002">Icon</alt></image> on the Form Design bar opens the <link href="text/shared/02/01170600.xhp" name="Form Navigator"><emph>Form Navigator</emph></link>.
Ikona <emph>Navigátor formulářem</emph><image id="img_id3156002" src="cmd/sc_showfmexplorer.png" width="4.23mm" height="4.23mm"><alt id="alt_id3156002">Ikona</alt></image> na liště Návrh formuláře otevře <link href="text/shared/02/01170600.xhp" name="Navigátor formulářem"><emph>Navigátor formulářem</emph></link>.
yesterday
In form design mode you can <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="include controls">include controls</link>, <link href="text/shared/02/01170100.xhp" name="apply properties">apply properties</link> to them, define <link href="text/shared/02/01170200.xhp" name="Form properties">Form properties</link>, and <link href="text/shared/02/01170203.xhp" name="define subforms">define subforms</link>.
V režimu návrhu formuláře je možné <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="vkládat ovládací prvky">vkládat ovládací prvky</link>, <link href="text/shared/02/01170100.xhp" name="přiřazovat vlastnosti">přiřazovat vlastnosti</link>, určovat <link href="text/shared/02/01170200.xhp" name="vlastnosti formuláře">vlastnosti formuláře</link> a <link href="text/shared/02/01170203.xhp" name="nastavovat podformuláře">nastavovat podformuláře</link>.
yesterday
Open the Form Controls toolbar. The Form Controls toolbar contains the <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="functions">functions</link> needed to edit a form. More functions can be found in the <emph>Form Design</emph> bar and <emph>More Controls</emph> bar.
Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře. Tato lišta obsahuje <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="funkce">funkce</link> potřebné k úpravě formuláře. Další funkce naleznete na lištách <emph>Návrh formuláře</emph> a <emph>Další ovládací prvky</emph>.
yesterday
Any $[officename] document can be expanded into a form. Simply add one or more form controls.
Jakýkoliv dokument $[officename] lze rozšířit o formulář. Stačí přidat jeden či více ovládacích prvků.
yesterday
<variable id="formularentwurf"><link href="text/sdatabase/04030000.xhp" name="Form Design">Form Design</link></variable>
<variable id="formularentwurf"><link href="text/sdatabase/04030000.xhp" name="Návrh formuláře">Návrh formuláře</link></variable>
yesterday
<bookmark_value>forms; designing (Base)</bookmark_value>
<bookmark_value>formuláře; návrh (Base)</bookmark_value>
yesterday
Form Design
Návrh formuláře
yesterday
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 383 5,690 38,893
Translated 100% 383 5,690 38,893
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 1 5

Last activity

Last change Oct. 28, 2020, 5:55 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year