User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Slovak

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Slovak

Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/schart/01Slovak

Committed changes 3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Choose the type of line to draw.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">ZvoľVyberte typ 3D zobrazeniačiary, ktorú chcete nakresliť.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a shape from the list.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Vyberte útvar zo zoznamu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the type of 3D look.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">ZvoľVyberte typ 3D zobrazeniavzhľadu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a sub type of the basic chart type.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zvoľte variantuVyberte podtyp základného typu grafu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a basic chart type.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">ZvoľVyberte základný typ grafu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click to go to the named wizard page.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Po kKliknutím prejdete na dpomenovanú stránku sprievodcu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zadajte popisobrazí čiary mriežky, ktoré sú kolmé na osi z. Táto voľba je dostupná lenmožnosť je k dispozícii iba pre trojrozmerné grafy.</ahelp>
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 977 12,742 93,966
Translated 84% 828 10,101 73,045
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 7 22 231

Last activity

Last change Oct. 16, 2020, 9:27 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity