Translation status

977 Strings 100% Translate
12,742 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2% 590 8,271
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4% 1,791 23,030
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 257 3,200
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 49 380
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 795 8,820
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 503 6,574
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 245 4,617
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 30 344
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 51 541
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 29 458

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/schart/01.po
Translation file nl/helpcontent2/source/text/schart/01.po
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Dutch

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Dutch

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Dutch

Resource update 5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/schart/01Dutch

Committed changes 5 months ago
<ahelp hid=".">Specifies whether the legend should overlap the chart.</ahelp> Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.
<ahelp hid=".">Geeft aan of de legenda het diagram moet overlappen.</ahelp> Het uitschakelen van deze optie is handig als u de legenda in een leeg deel van het diagramgebied wilt weergeven in plaats van ernaast. Op deze manier kan het tekengebied het hele diagramoppervlak vullen, waardoor de leesbaarheid wordt vergroot.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/schart/01Dutch

Committed changes 5 months ago
Overlay
Overlay
6 months ago
On tick marks
Op de merktekens
6 months ago
<ahelp hid=".">Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.</ahelp>
<ahelp hid=".">Specificeert dat de as tussen de merktekens is geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de visuele voorstelling van de datapunten begint/eindigt op een afstand van de waarde-as.</ahelp>
6 months ago
Between tick marks
Tussen merktekens
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 977 12,742 93,966
Translated 100% 977 12,742 93,966
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 25, 2020, 9:10 p.m.
Last author vpanter

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity