Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/schart/01.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/schart/01.po
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Czech

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/schart/01Czech

Resource update a month ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zobrazí liniečáry mřížky kolmé na osu z. Tato volba je k dispozici jen u trojrozměrných grafů.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the y-axis.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zobrazí liniečáry mřížky kolmé na osu y.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the x-axis.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zobrazí liniečáry mřížky kolmé na osu x.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">For linear, polynomial and exponential trend lines, intercept value is forced to a given value.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Pro lineární, polynomickou a exponenciální spojnicei trendu je vynucena zadaná hodnota absolutního členu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid=".">For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically.</ahelp> For the axis type "Date" you can set the following options.
<ahelp hid=".">Pro některé osy můžete zvolit typ, a to buď text nebotext, datum, a nebo můžete nechat typ zvolit automaticky.</ahelp> Pro osu typu "Datum" můžete nastavit následující možnosti.
3 months ago
<ahelp hid=".">Enter the starting angle between 0 and 359 degrees. You can also click the arrows to change the displayed value.</ahelp>
<ahelp hid=".">Vložte počáteční úhel mezi 0 a 359 stupněmi. Pro změnu hodnot velikosti můžete také klikepnout na šipky.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid=".">Drag the small dot along the circle or click any position on the circle to set the starting angle of a pie or donut chart. The starting angle is the mathematical angle position where the first piece is drawn. The value of 90 degrees draws the first piece at the 12 o'clock position. A value of 0 degrees starts at the 3 o'clock position.</ahelp>
<ahelp hid=".">Přesuňte malou tečku pona obvodu kruhu nebo klikepněte na libovolném místě nao kruh prou, nastavenííte tím počátečního úhelu výsečového nebo prstencového grafu. Počáteční úhel je matematická poloha úhlu, kde bude vykreslena první část grafu. Hodnota 90 stupňů vykreslí první část na pozici 12 hodin. Hodnota 0 stupňů začíná na pozici 3 hodiny..</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click a button to shrink the dialog, then use the mouse to select the cell range in the spreadsheet. Click the button again to restore the dialog to full size.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Klepněteutím na tlačítko pro zmenšete dialoguové okno, poté myší vyberte v sešitu oblast buněk. Opětovným klepnutím na tlačítko dialog obnovíte původní velikosti okna.</ahelp>
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 977 12,742 93,966
Translated 100% 977 12,742 93,966
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 16 94 874

Last activity

Last change Jan. 2, 2021, 11:16 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity